Indikativ

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Indikativ (latin indicatīvus, av indicāre, «påpeke») er en modus av verbet, som brukes for å beskrive en virkelig handling. Eksempler på setninger med indikativ er «Jeg leser en bok.» eller «Han spilte fotball.» Indiktiv er substansiell i det norske språket, og omfavner de fleste setninger.

Verb i modusen Indikativ, imperativ og konjunktiv er finitte.