Fysisk konstant

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk

I naturvitenskapen er en fysisk konstant en størrelse hvis numeriske verdi ikke endres. En fysisk konstant kan være avledet fra en fysisk lov, eller den kan være en fundamental naturkonstant som må bestemmes ved måling.

Tabell med universelle konstanter[rediger | rediger kilde]

Størrelse Symbol Verdi Relativt standardavvik
karakteristisk impedans i vakuum Z_0 = \mu_0 c \, 376,730 313 461... Ω definert
elektrisk konstant (permittivitet i vakuum) \epsilon_0 = 1 / ( \mu_0 c^2 )\, 8,854 187 817... × 10-12F·m-1 definert
magnetisk konstant (permeabilitet i vakuum)  \mu_0 \, 4π × 10-7 N·A-2 = 1,2566 370 614... × 10-6 N·A-2 definert
Newtons gravitasjonskonstant G, \gamma \, 6,6742(10) × 10-11m³·kg-1·s-2 1,5 × 10-4
Plancks konstant h \, 6,626 0693(11) × 10-34 J·s 1.7 × 10-7
Diracs konstant \hbar = h / (2 \pi) 1,054 571 68(18) × 10-34 J·s 1.7 × 10-7
Lysets hastighet i vakuum c \, 299 792 458 m·s-1 definert
Elementærladning e \, 1,602 176 53 x 10-19 C 8,5 x 10-8

Tabell med elektromagnetiske konstanter[rediger | rediger kilde]

Størrelse Symbol Verdi1 (SI-enheter) Relativt standardavvik
Bohrmagneton \mu_B = e \hbar / 2 m_e 927,400 949(80) × 10-26 J·T-1 8,6 × 10-8
elektrisk ledningskvant G_0 = 2 e^2 / h \, 7,748 091 733(26) × 10-5 S 3,3 × 10-9
Coulombs konstant \kappa = 1 / 4\pi\epsilon_0 \, 8,987 742 438 × 109 N·m²C-2 definert
Josephsons konstant K_J = 2 e / h \, 483 597,879(41) × 109 Hz· V-1 8,5 × 10-8
Magnetisk flukskvant \phi_0 = h / 2 e \, 2,067 833 72(18) × 10-15 Wb 8,5 × 10-8
Nukleært magneton \mu_N = e \hbar / 2 m_p 5,050 783 43(43) × 10-27 J·T-1 8,6 × 10-8
elektrisk motstandskvant R_0 = h / 2 e^2 \, 12 906,403 725(43) Ω 3,3 × 10-9
von Klitzings konstant R_K = h / e^2 \, 25 812,807 449(86) Ω 3,3 × 10-9

Tabell med atomiske og nukleære konstanter[rediger | rediger kilde]

Størrelse Symbol Verdi1 (SI-enheter) Relativt standardavvik
Bohrradius a_0 = \alpha / 4 \pi R_\infin \, 0,529 177 2108(18) × 10-10 m 3,3 × 10-9
Fermis koplingskonstant G_F / (\hbar c)^3 1,166 39(1) × 10-5 GeV-2 8,6 × 10-6
finstrukturkonstanten \alpha = \mu_0 e^2 c / (2 h) = e^2 / (4 \pi \epsilon_0 \hbar c) \, 7,297 352 568(24) × 10-3 3,3 × 10-9
Hartrees energi E_h = 2 R_\infin h c \, 4,359 744 17(75) × 10-18 J 1.7 × 10-7
sirkulasjonskvant h / 2 m_e \, 3,636 947 550(24) × 10-4 m² s-1 6,7 × 10-9
Rydbergs konstant R_\infin = \alpha^2 m_e c / 2 h \, 10 973 731,568 525(73) m-1 6,6 × 10-12
Thomsons spredningstverrsnitt (8 \pi / 3)r_e^2 0,665 245 873(13) × 10-28 2.0 × 10-8
svak blandingsvinkel \sin^2 \theta_W = 1 - (m_W / m_Z)^2 \, 0,222 15(76) 3,4 × 10-3

Tabell med fysisk-kjemiske konstanter[rediger | rediger kilde]

Størrelse Symbol Verdi1 (SI-enheter) Relativt standardavvik
atommasseenhet m_u = 1 \ u \, 1,660 538 86(28) × 10-27 kg 1,7 × 10-7
Avogadros tall N_A, L \, 6,022 1415(10) × 1023 1,7 × 10-7
Boltzmanns konstant k = R / N_A \, 1,380 6505(24) × 10-23 J·K-1 1,8 × 10-6
Faradays konstant F = N_A e \, 96 485,3383(83)C·mol-1 8,6 × 10-8
Først strålingskonstant c_1 = 2 \pi h c^2 \, 3,741 771 38(64) × 10-16 W·m² 1,7 × 10-7
for spektral radians c_{1L} \, 1,191 042 82(20) × 10-16 W · m² sr-1 1,7 × 10-7
Loschmidts konstant ved T=273,15 K og p=101,325 kPa n_0 = N_A / V_m \, 2,686 7773(47) × 1025 m-3 1,8 × 10-6
gasskonstant R \, 8,314 472(15) J·K-1·mol-1 1,7 × 10-6
molar Plancks konstant N_A h \, 3,990 312 716(27) × 10-10 J · s · mol-1 6,7 × 10-9
molært volum for en ideell gass ved T=273,15 K og p=100 kPa V_m = R T / p \, 22,710 981(40) × 10-3 m³ ·mol-1 1,7 × 10-6
ved T=273,15 K and p=101,325 kPa 22,413 996(39) × 10-3 m³ ·mol-1 1,7 × 10-6
Sackur-Tetrodes konstant ved T=1 K og p=100 kPa S_0 / R = \frac{5}{2}
 + \ln\left[ (2\pi m_u k T / h^2)^{3/2} k T / p \right]
-1,151 7047(44) 3,8 × 10-6
ved T=1 K og p=101,325 kPa -1,164 8677(44) 3,8 × 10-6
Andre strålingskonstant c_2 = h c / k \, 1,438 7752(25) × 10-2 m·K 1.7 × 10-6
Stefan-Boltzmanns konstant \sigma = (\pi^2 / 60) k^4 / \hbar^3 c^2 5,670 400(40) × 10-8 W·m-2·K-4 7,0 × 10-6
Wiens forskyvningslovkonstant b = (h c / k) /   \, 4,965 114 231... 2,897 7685(51) × 10-3 m · K 1,7 × 10-6

Fotnoter[rediger | rediger kilde]

1Verdiene er oppgitt i såkalt konsis form. Tallet i parentes er standardavviket, som er verdien multiplisert med relativt standardavvik.
2Dette er dette er den internasjonalt brukte verdien for volt funnet ved Josephsoneffekten.
3Dette er den internasjonalt brukte verdien for ohm funnet ved Kvantehalleffekten.

Bøker[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

  • CODATA Recommendations – 2002 CODATA Internationally recommended values of the Fundamental Physical Constants
fysikkstubbDenne fysikkrelaterte artikkelen er foreløpig kort eller mangelfull, og du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.