Stefan-Boltzmanns konstant

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Stefan-Boltzmanns konstant, også kalt Stefans konstant er en fysisk konstant som noteres med den greske bokstaven σ (sigma). Det er proporsjonalitetskonstanten mellom den totale energien utstrålt per flateenhet av et svart legeme i løpet av en tidsenhet og den termodynamiske temperaturen i fjerde potens – etter Stefan-Boltzmanns lov.

Verdien er

5.670 400(40) × 10−8 J s−1 m−2 K−4.

Stefan-Boltzmanns konstant kan defineres ved Boltzmanns konstant k ved

hvor ħ er Plancks konstant og c er lyshastigheten.