Friedrich Kratochwil

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Friedrich Kratochwil
Født15. februar 1944 (75 år)
Břeclav
Utdannet ved Princeton University
Beskjeftigelse Statsviter
Nasjonalitet Tyskland

Friedrich V. Kratochwil har publisert et høyt antall artikler og bøker innenfor internasjonale relasjoner feltet av statsvitenskap, sosial teori, organisasjonsteori og rettsvitenskap. Hans siste bok, skrevet sammen med Doris Fuchs (redaktør), heter Transformative Change and Global Order og ble utgitt i 2002.

Biografi[rediger | rediger kilde]

Friedrich V. Kratochwil er født i Lundenburg i Mähren i 1944. Kratochwil studerte filosofi og statsvitenskap i München og mottok mastergraden i statsvitenskap ved Georgetown University i 1969. Dernest mottok han doktorgraden ved Princeton i 1976. Han har undervist ved blant annet Maryland, Princeton, Columbia. I 1995 returnerte Kratochwil til Tyskland. Siden 2002 har han innehatt stilling ved internasjonal politikk seksjonen ved European University Institute i Firenze, Italia.

Kratochwils konstruktivisme[rediger | rediger kilde]

Kratochwils analyser har tett tilknytning til lingvistisk filosofi, herunder spesielt retorikken; samt praktisk filosofi og rettsvitenskap.

Kratochwil reiser spørsmål om «mainstream» teorier innen den grenen av statsvitenskapen som omhandler internasjonale relasjoner (IR) beskriver virkeligheten på en adekvat måte. Han hevder med brodd mot rasjonalistiske tilnærminger at disse velger en smal konseptualisering av politisk og menneskelig adferd. Med basis i kritikk av den dominante epistemologien ønsker Kratochwil å utforske regler og normers rolle i det politiske liv, samt i analysene av det politiske liv.

Rasjonalistiske tilnærminger forfektes først og fremst av neorealister og av den neoliberale institusjonalistiske skole innen IR. Rasjonalistene forklarer fenomener i samfunnet med grunnlag i positivistisk epistemologi. Positivistiske forklaringer adopterer en forståelse av rasjonalitet, hvor instrumentelle vurderinger er sentrale i vurderings- og beslutningsprosessen. Kratochwil hevder at denne forståelsen ekskluderer interessante spørsmål, som kunne ha blitt belyst i analyser av hvilke mål aktørene i det internasjonale statssystemet måtte inneha. Kratochwil argumenterer mot rasjonalistenes avvisning av politikkens normative karakter i vitenskapens navn. Dermed fokuserer han på hverdagsspråk og normene som leder frem til en gitt adferd.

Publikasjoner[rediger | rediger kilde]

Bøker og monografier[rediger | rediger kilde]

 • International Order and Foreign Policy (Boulder, Colo.: Westview Press, 1978).
 • An Evaluation of the CACI/CIA Modell for Long Range Strategic Forecasting (Arlington, Va.: Computer Science Corp., 1978).
 • The Human Conception of International Relations, Center of International Studies, Princeton University, Princeton, N.J., 1981.
 • International Law: A Contemporary Perspective (Boulder, Colo., Westview Press, 1985) redigert med Richard Falk, Princeton University, og Saul Mendlovitz, Rutgers Law School.
 • Peace and Disputed Sovereignty, Reflections on Conflict over Territory (Lanham, MD: University of Press of America, 1985), redigert med Paul Rohrlich og Harpreet Mahajan.
 • Rules, Norms and Decisions, On the Conditions of Practical and Legal Reasoning in International Relations and Domestic Society (Cambridge, England: Cambridge University Press, 1989), Paperback edition March, 1991.
 • International Organization, A Reader, skrevet med Ed Mansfield (red.) (New York: Harper Collins, 1993).
 • The Return of Culture and Identity in IR Theory, sammen med Yosef Lapid (red.), Boulder, Colo.: Lynne Riener Publ., 1996)

Artikler[rediger | rediger kilde]

 • «Politik und Politische Wissenschaft», Zeitschrift für Politik, vol. 18 (1971), nr. 2, s. 113-23.
 • «Strukturfunktionalismus und Methodologische Probleme der Politischen Entwicklungslehre», Zeitschrift für Politik, vol. 19 (1972), nr. 1, s. 32-48.
 • «Amerika, hast du es besser?», Zeitschrift für Politik, vol. 20 (1972), nr. 1, s. 73-81.
 • «Alternative Criteria for Evaluating Foreign Policy», International Interaction, vol. 8 (Summer, 1981), s. 105-22.
 • «On the Notion of 'Interest' in International Relations», International Organization, vol. 36, nr. 1 (Winter, 1982), s. 1-30.
 • «Is International Law 'Proper Law'?», Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie, (Archives for Philosophy of Law and Social Philosophy), vol. 69, Heft 1, 1983, s. 13-46.
 • «Thrasymmachos Revisited: On the Relevance of Norms and the Study of Law for International Relations», Journal of International Affairs (Winter, 1983), s. 343-356.
 • «Errors have their Advantages», International Organization, vol. 38, nr. 1 (Winter, 1984), s. 305-320.
 • «The Force of Prescriptions», International Organization, vol. 38 (Fall, 1984), s. 685-708.
 • «Rethinking the Sources of International Law», Columbia Journal of Transnational Law, vol. 23 (1985), s. 705-712.
 • «The Role of Domestic Courts as Agencies of the International Legal Order», i: Falk, Kratochwil, Mendlovitz (red.), International Law, A Contemporary Perspective, (Boulder, Colo.: Westview, 1985), kap. 13, s. 236-263.
 • «Of Law and Human Action: A Jurisprudential Plea for a World Order Perspective in International Legal Studies», i: Falk, Kratochwil, Mendlovitz (red.), International Law, op.cit., kap. 37, s. 639-650.
 • «The State of the Art, or the Art of the State», skrevet med John Ruggie, International Organization, vol. 40 (1986), s. 753-76; Routledge Volumes, vol. 2 (2000), s. 753-75.
 • «Of Systems and Boundaries, Reflections on the Formation of the State System», World Politics, vol. 39 (Fall, 1986), s. 27-52.
 • «Strukturfunktionalismus und methodologische Probleme der politischen Entwick-lungslehre», i: Franz Nuscheler (red.), Politikwissenschaftliche Entwick-lungsländerforschung, Wege der Forschung, vol. 379 (Darmstadt, Ger.: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1986), s. 74-98. (gjentrykk fra Zeitschrift für Politik, vol. 19 (1972).
 • «Norms and Values: Rethinking the Domestic Analogy», Ethics and International Affairs, vol. 1 (1987), s. 135-159.
 • «Rules, Norms, Values and the Limits of Rationality», Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie, vol. 73 (1987), s. 301-329.
 • «Diritto e Principi di Natura: Pufendorf e le Leggi di Natura come Condizioni Transcendentali di un Discorso sulle Dispute», Teoria Politica (Italy), vol. 4 (1988), s. 3-27.
 • «Regimes, Interpretation and the 'Science' of Politics», Millennium, vol. 17 (1988), s. 263-284.
 • «Protagorean Quest: Community, Justice, and the 'Oughts and Musts' of International Politics», International Journal, vol. 43, nr. 2, 1988, s. 205-240.
 • «International Organization: The State of the Art», skrevet med John Ruggie, i: Paul Diehl (red.), The Politics of International Organizations: Patterns and Insights, (Chicago, Il., Dorsey Press, 1989), s. 17-27.
 • «The Challenge of Security in a Changing World», Journal of International Affairs, vol. 43 (Summer/Fall, 1989), s. 119-141.
 • «On the Relevance of Norms and the Study of Law for International Relations», i: Peter A. Toma, Robert Gorman (red.), International Relations: Understanding Global Issues (Pacific Grove, Calif.: Brooks-Cole Publishers, 1990), kap. 10; forkortet utgave, gjentrykk fra «Thrasymmachus Revisited», Journal of International Affairs, vol. 37 (Winter, 1984).
 • «International Order and Individual Liberty», Constitutional Political Economy, vol. 3, nr. 1 (1992), s. 39-50.
 • «The Embarrassment of Changes: Neo-Realism as the Science of Realpolitik without Politics», Review of International Studies, vol. 19 (1993), s. 1-18.
 • «Norms vs. Numbers, Multilateralism and the Rationalist and Reflexivist Approaches to Institutions, A Unilateral Plea for Communicative Rationality», i: John G. Ruggie (red.), Multilateralism Matters (New York: Columbia University Press, 1993), kap. 11.
 • «Constitutional Thought vs. Value-based Thought in World Order Studies», i:Richard Falk, Robert Johansen, Samuel Kim (red.), The Constitutional Foundations of World Peace (Albany: State University of New York Press, 1993, kap. 11).
 • «Medieval Tales: Neorealist 'Science' and the Abuse of History», skrevet med Rodney Hall, International Organization, vol. 47, nr. 3 (Summer, 1993), s. 479-92.
 • «Contract and Regimes», i: Volker Rittberger (red.), Regime Theory and International Relations (Oxford, Engl.: Clarendon Press, 1993), kap. 4.
 • «Understanding Change in International Politics: The Soviet empire's demise and the international system», skrevet med Rey Koslowski, International Organization (Spring, 1994), vol. 48, nr. 2, s. 215-248.
 • «The Limits of Contract», European Journal of International Law, vol. 5 (nr. 4, 1994), s. 465-91.
 • «The Limits of Contract», reprinted in: Law and Moral Action in World Politics, Cecelia Lynch, Michael Loriaux (red.), (University of Minnesota Press, 2000), s. 24-53.
 • «Citizenship: On the Border of Order?», in: Alternatives vol. 19, nr. 4 (Fall, 1994), s. 485-506.
 • «Changing Relations between State, Market, and Society, and the Problem of Know-ledge», Pacific Focus, vol. 9 (Fall, 1994), s. 43-60.
 • «Sovereignty as 'Dominium'; Is there a Right of Humanitarian Intervention?», i: Michael Mastanduno, Gene Lyons (red.), Beyond Westphalia? National Sovereignty and International Intervention (Baltimore, MD.: Johns Hopkins Univ. Press, 1995), kap. 2.
 • «Was wissen wir über den Wandel der Beziehungen zwischen Staat, Markt und Gesellschaft?», Welttrends, nr. 7 (1995), s. 114-132.
 • «Why Sisyphus is Happy: Reflections on the 'Third Debate' and on Theorizing as a Vocation», The Seyjong Review vol. 3 (1995), s. 3-36.
 • «Revisiting the National: Toward an Identity Agenda in Neorealism?», i: Yosef Lapid, Friedrich Kratochwil (red.), Nationalism, Citizenship and Identity (Boulder, Colo.: Lynne Riener Publ., 1995), s. 105-128.
 • «Citizenship: On the Border of Order?», i: Friedrich Kratochwil, Yosef Lapid (red.), Nationalism, Citizenship and Identity (Boulder, Colo.: Lynne Riener, Publ. 1995), s. 181-197, (reprint from Alternatives vol. 19, nr. 4 (Fall, 1994).
 • «Is the Ship of Culture at Sea or Returning?», skrevet med Yosef Lapid (red.), Nationalism, Citizenship and Identity (Boulder, Colo.: Lynne Riener Publ., 1996), s. 201-222.
 • «Globalization and the Disappearance of 'Publics'», i: Jin-Young Chung (red.), Global Governance; The Role of International Institutions in A Changing World (Seoul: Sejong Institute, 1997), kap. 4.
 • «Awakening or Somnambulation», in Millennium, vol. 26, nr. 2, 1997, s. 1-6.
 • «Politics, Norms, and Peaceful Change», i: Review of International Studies, vol. 24 (1998), s. 193-218, gjentrykk i Tim Dunne, Michael Cox, Ken Booth (red.), The Eighty Years' Crisis, Cambridge, England: Cambridge University Press, (1998), s. 193-218.
 • «Acción y Conocimiento Histórico: La Construcción de Teorías de las Relaciones Internácionales», Foro Internácional, vol. XXXIX-4 (1999), s. 588-610.
 • «How Do Norms Matter?» i: Michael Byers (red.), The Role of Law in International Politics (Oxford: Oxford University Press, 2000), s. 35-68.
 • «Theory and Political Practice: Reflections on Theory-Building in International Relations» i: Principled World Politics; The Challenge of Normative International Relations (Paul Wapner, Lester Edwin J. Ruiz, redaktører): Lanham, MD: Rowman & Littlefield Publishers, Inc. (2000), s. 50-64.
 • «Constructing a New Orthodoxy? Wendt's 'Social Theory of International Politics' and the Constructivist Challenge» i: Millennium (2000), vol. 29, nr. 1, s. 73-101.
 • «The Politics of Place and Origin: An Inquiry into the Changing Boundaries of Representation, Citizenship, and Legitimacy» i: Beverly Neufeld, Michi Ebata (red.): Confronting the Political in International Relations (London: MacMillan, 2000/New York: St. Martin's Press, 2000), kap 8, s. 185-211; i: International Relations of the Asia-Pacific (Oxford University Press, 2001), vol. 1, nr. 1, s. 143-165.
 • «Constructivism as an Approach to Interdisciplinary Study», i: Karin M. Fierke ogKnud Erik Joergensen (redaktører.), Constructing International Relations, the next generation (Armonk, N.Y./London: M.E. Sharpe, 2001), kap. 1, s. 13-35.
 • «International law as an approach to international ethics: A plea for a jurisprudential diagnostics» i: Jean-Marc Coicaud, Daniel Warner (reds): Ethics and International Affairs (Tokyo: United Nations University Press, 2001), kap. 2, s. 14-41.
 • «Conclusion», i: Friedrich Kratochwil,Mathias Albert,David Jacobson og Yosef Lapid (redaktører), Identities, Borders, Orders: New Directions in IR Theory (Minneapolis/London: University of Minnesota Press, 2001).
 • «Souveränität und Moderne. Eine begriffliche Analyse des semantischen Feldes» i: Markus Jachtenfuchs og Michèle Knodt (redaktører): Regieren in internationalen Institutionen (Leske + Budrich, Opladen, 2002), S. 29-51.