Freon

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Freon er en handelsbetegnelse på klorfluorkarboner (KFK) som benyttes som kuldemedium. Tidligere ble de også brukt som rensemiddel og drivmiddel i spraybokser. Ordet er et registrert varemerke som eies av DuPont, som også produserer mange typer freon.[1]

Fordi KFK-stoffene bryter ned ozonlaget er de nå langt på vei forbudt, og erstattet av hydroklorfluorkarboner (HKFK) (også med restriksjoner), hydrofluorkarboner (HFK) og naturlige stoffer som hydrokarboner, ammoniakk og karbondioksid.

Freongassene kan være dødelige og brannhemmende siden de fortrenger oksygenholdig luft. De kan derfor brukes i brannslukkingsapparater, ofte i fastmonterte anlegg, for eksempel i motorrom i båter.

DuPont benytter varemerket Suva på de klorfrie hydrofluorkarbonene.

Ofte brukte freoner[rediger | rediger kilde]

Freoner som er eller har vært i utstrakt bruk:

Forbudte freoner[rediger | rediger kilde]

R-12 og blandingsmediet R-500 med R-12 er forbudt å fylle på anlegg, og selges ikke lenger. Oppstår en lekkasje på et eksisterende R-12 anlegg benyttes R-409 som erstatningsstoff.

R-22 er ikke lov å fylle på anlegg og det selges heller ikke lenger. Denne regelen ble tatt i bruk ved 1.1 2015. Oppstår en lekkasje på et eksisterende R-22 anlegg benyttes R422d (frys) og R422e (kjøl)

R-502 er forbudt på grunn av innhold av R-115. [omstridt ]

Referanser[rediger | rediger kilde]