Fanerozoikum

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Geologiske perioder i fanerozoikum
Tidsskala i millioner år før nå
Hovedavsetning
Neogen 0
Slam
Paleogen
Kritt
100
Kalkstein
Jura
Trias 200
Sandstein
251
Perm
Karbon 300
Skifer
Kalkstein
Sandstein (rød)
Devon
400
Skifer (brun)
Kalkstein, Skifer (lys)
Silur
Ordovicium
Kambrium
500
Sandstein

Fanerozoikum er den yngste av eonene som jordens historie inndeles i. Den begynte for 542 millioner år siden og varer til i dag, dvs. at den utgjør ca. 12 % av jordens alder. Det overveiende flertallet av geologiske avleiringer er fra fanerozoikum. Det fins også veldig få fossiler fra tiden før fanerozoikum.

Tidsur hvor fanerozoikum (grønt-brunt-rosa) opptar bare 12 prosent av jordas historie. Viktige hendelser er tegnet inn.

Tiden forut for fanerozoikum omtales ofte generelt som prekambrium (dvs. «før-kambrium», fordi kambrium er den første perioden i fanerozoikum). Alternativt deles tiden mellom jordens dannelse og fanerozoikum inn i flere eoner, med arkeikum først etterfulgt av proterozoikum som kom forut for fanerozoikum.

Stratigrafien inndeler Fanerozoikum i tre æraer: jordens oldtid (paleozoikum, 542-251 millioner år siden), jordens mellomalder (mesozoikum, 251-66 millioner år siden) og jordens nytid (kenozoikum, 66 millioner år siden til i dag). En enda finere inndeling i perioder er gjengitt i tabellform til høyre.