Enhedskommandoen

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Allied Forces Baltic Approaches Shield.svg

Enhedskommandoen var fra 1962 til 2004 betegnelsen for en militær kommando innenfor NATO-kommandosystemet. Kommandoen hadde ansvaret for forsvaret av Danmark og Slesvig-Holsten.

Betegnelser[rediger | rediger kilde]

Enhedskommandoen var den alminnelig anvendte danske betegnelse for Enhedskommandoen for den sydlige del av NATOs nordregion. Da kommandoen i 1994 ble overført til Sentralregionen ble betegnelsen endret til Enhedskommandoen for den nordlige del av NATOs sentralregion. På engelsk het kommandoen Allied Forces Baltic Approaches, det vil si de allierede styrker ved Østersjøens adgangsveier, alminneligvis forkortet til BALTAP. Sjefen for kommandoen var titulert Commander Allied Forces Baltic Approaches (COMBALTAP). Navnet Enhedskommandoen henviste dels til at kommandoen omfattet styrker fra alle tre forsvarsgrenene (samt marineinfanteriet i forsterkningene), dels til at kommandoen var sammensatt av styrker fra flere land.

Opprettelse[rediger | rediger kilde]

Kommandoen ble opprettet i 1962 etter at det allerede i noen år hadde eksistert et uformelt samarbeide især mellom danske og tyske flåtestyrker. Opprettelsen av kommandoen skjedde i erkjennelse av at forsvaret av Danmark og Slesvig-Holsten var sammenhørende og måtte koordineres tett. I Danmark vakte tankene om et militært samarbeide med tyskerne og dermed muligheten for å se tyske soldater på dansk jord kun 16 år etter okkupasjonens opphør betydelig motstand. Fra dansk side ble det et krav, som man fikk gjennomført, at kommandoen alltid skulle ha en dansk sjef. Hovedkvarteret ble opprettet på Flyvestation Karup og kom til å bestå av offiserer og andre befalingsmenn fra Danmark, Vest-Tyskland, Storbritannia, USA samt enkelte fra Canada og Norge. Finderup-bunkeren ble primært bygget som krigshovedkvarter (Static War Headquarters) for NATO-kommandoen, mens fredshovedkvarter var i lokalitetene på Karup.

Organisasjon[rediger | rediger kilde]

BALTAP ble i første omgang underlagt NATOs nordregion med hovedkvarter på Kolsås i Norge. Ved en omorganisering i 1994 ble underleggelsesforholdet endret til NATOs sentralregion med hovedkvarter i Brunssum i Nederland. Kommandoen fikk fire underlagte kommandoer:

  • COMLANDJUT med hovedkvarter i Rendsborg og omfattende danske og tyske arméstyrker i Jylland/Fyn og i Slesvig-Holsten
  • COMLANDZEALAND med hovedkvarter i Ringsted og omfattende danske arméstyrker på Sjælland
  • COMNAVBALTAP med hovedkvarter i Karup og omfattende danske og tyske flåtestyrker
  • COMAIRBALTAP med hovedkvarter i Karup og omfattende danske og tyske flystyrker

Dessuten fikk BALTAP tildelt betydelige britiske og amerikanske forsterkninger, som kunne innsettes i ansvarsområdet i en krisesituasjon.

Sjefer[rediger | rediger kilde]

Enhedskommandoens sjef var alltid dansk og den nestkommanderende alltid tysk. Stabssjefen var alltid dansk. Sjefer fra Hæren (H) og Flyvevåbnet (F) hadde grad av generalløytnant, mens sjefer fra Søværnet (S) hadde grad av viseadmiral.

Senere historie[rediger | rediger kilde]

I 2000 endret kommandoen betegnelse til Joint Command North East, og den hadde deretter ikke lengre fast tildelte styrker. Ved Polens opptagelse i NATO i 1999 ble hovedkvarteret utvidet med et antall polske offiserer. I forbindelse med NATOs omorganisering i 2004, som omfattet en nedleggelse av stort sett alle alliansens såkalte nivå 3-myndigheter, opphørte Enhedskommandoen med å eksistere.

Litteratur[rediger | rediger kilde]