Hopp til innhold

Domstolen (Den europeiske union)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Domstolen
TypeInternasjonal domstol, høyesterett
VirkeområdeDen europeiske union
Etablert1952
HovedkontorLuxembourg by
JurisdiksjonDen europeiske union, Nord-Irland
Nettstedwww.curia.europa.eu
Erstattet avDen europeiske unions domstol
Kart
Domstolen
49°37′17″N 6°08′28″Ø

Domstolen i Den europeiske union, eller bare Domstolen, er den øverste instans av Den europeiske unions domstol, et av EUs organer. De øvrige instanser er Retten og Personalretten.

Historie[rediger | rediger kilde]

Domstolen ble opprettet i 1952 og het tidligere EF-domstolen, da dens kompetanseområde var det felles markedet i EF.[1] Da Lisboa-traktaten trådte i kraft 1. desember 2009, endret domstolen navn (og funksjon) til Den europeiske unions domstol. Domstolen ligger i byen Luxembourg.

Dommerne, generaladvokatene og justissekretæren[rediger | rediger kilde]

Domstolen består av 27 dommere og minst 8 generaladvokater.[2] Dommerne og generaladvokatene utnevnes for en periode av 6 år av medlemsstatenes regjeringer etter felles overenskomst etter høring av et utvalg. De kan gjenvelges. Til dommere og generaladvokater ved Domstolen utnevnes personer, hvis uavhengighet er uomtvistelig.

Domstolens dommere velger seg i mellom Domstolens president og visepresident for et tidsrom av tre år. Begge kan gjenvelges. Presidenten forestår Domstolens arbeid og administrasjon og leder rettsmøtene og Domstolens voteringer i saker, som er henvist til behandling i et av de største dommerkollegier.

Generaladvokatene bistår Domstolen og har som oppgave fullstendig upartisk og uavhengig, offentlig å fremsette forslag til avgjørelse av de saker som de blir forelagt.

Justissekretæren er institusjonens generalsekretær.

Sammensetning[rediger | rediger kilde]

Domstolen kan settes av samtlige medlemmer (plenum), i Den store avdeling (15 dommere) eller i avdelinger med 3 eller 5 dommere.

Domstolen settes av samtlige medlemmer i særlige tilfeller, blant annet når den skal avskjedige Den europeiske ombudsmann eller et medlem av EU-kommisjonen og ellers når den finner en sak av særlig viktighet.

Den settes i Den store avdeling, når en medlemsstat eller en institusjon, som er part i saken, ber om dette, samt i særlig omfattende eller viktige saker.

De øvrige saker behandles i avdelinger med 5 eller 3 dommere. Lederne for avdelinger med 5 dommere velges for en periode av tre år, og lederne for avdelinger med 3 dommere for en periode av ett år.

Følgende type saker behandles i EU-domstolen:

  • Prejudisielle spørsmål fra domstoler i medlemsstatene
  • Traktatbruddssaker
  • Annullasjonssøksmål
  • Passivitetssaker
  • Erstatningssaker

Domstolens president[rediger | rediger kilde]

Periode President Land
1952–1958 Massimo Pilotti Italias flagg Italia
1958–1964 Andreas Matthias Donner Nederlands flagg Nederland
1964–1967 Charles Léon Hammes Luxembourgs flagg Luxembourg
1967–1976 Robert Lecourt Frankrikes flagg Frankrike
1976–1980 Hans Kutscher Tysklands flagg Tyskland
1980–1984 Josse Mertens de Wilmars Belgias flagg Belgia
1984–1988 John Mackenzie-Stuart Storbritannias flagg Storbritannia
1988–1994 Ole Due Danmarks flagg Danmark
1994–2003 Gil Carlos Rodriguez Iglesias Spanias flagg Spania
2003–nåværende Vassilios Skouris Hellas’ flagg Hellas
Kilde: «The Presidents of the Court of Justice». European NAvigator. Besøkt 27. oktober 2010. 

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Den europeiske unions domstols internettside besøkt 5. oktober 2014
  2. ^ «TEUV (Romatraktaten), artikkel 252 (1).» (PDF). Besøkt 12. januar 2023. 

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]