Diskusjon:Miljøpartiet De Grønne

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Inspirasjonskilder[rediger kilde]

som sentral tillitsvalgt i MDG siden starten er jeg forbauset over å se at en rekke personer jeg aldri har hørt om skal være sentrale inspirasjonskilder for partiet. vindheim 27. aug 2009 kl. 23:00 (CEST)

Som sentral tillitsvalgt i MDG i dag mener jeg at Philippe Van Parijs er sentral når det gjelder samfunnslønn, som også MDG forfekter - han er den ledende autoriteten på området i Europa, kanskje i hele verden; i tillegg er han en sentral premissleverandør for europeisk grønn debatt, som via EGP - der MDG er med - selvsagt også påvirker norsk grønn tenkning; europeisk er Van Parijs en mer sentral figur enn f.eks. Næss. At Vindheim ikke har hørt om ham endrer lite på det; men merk at det aldri har blitt skrevet at disse personene har vært sentrale inspirasjonskilder for partiet, men derimot at den europeiske og internasjonale grønne tenkningene de representerer er det. De jeg har nevnt har på hver sin måte vært viktige, til dels i like stor grad som Kelly. At den europeiske grønne tenkningen også påvirker norske grønne er åpenbart.
Jeg har derfor satt van Parijs inn igjen. De andre lar jeg ligge nå. Oyvindstrommen 28. aug 2009 kl. 10:47 (CEST)
det er greitt. men jeg tror det kan være smart å skjelne mellom de som har bidratt til grønn ideologi generelt og de tenkere som mere direkte har inspirert MDG.vindheim 28. aug 2009 kl. 17:05 (CEST)
enig, jeg kommer til å legge inn flere referanser på grønn ideologi istedenfor, etterhvert - så unngår vi også wikislag her :). Galtung burde kanskje nevnes i forhold til fredsarbeidet her, siden han jo også er æresmedlem av partiet Oyvindstrommen 28. aug 2009 kl. 19:19 (CEST)

Store bokstaver?[rediger kilde]

Miljøpartiet De Grønne er et egennavn. Partiets landsmøter har vedtatt at skrivemåten er med Tre Store Bokstaver. vindheim 4. jun 2010 kl. 16:48 (CEST)

Har du en kilde på at denne skrivemåten spesifikt har blitt vedtatt? Det strider ihvertfall med vanlige prinsipper i norsk gramatikk. Se "Den europeiske union" eller "Det norske Arbeiderparti". Det er logisk at "De" er skrevet med stor D, på samme måte som den store Aen in Det norske Arbeiderparti, men hvorfor skulle "grønne" være skrevet med stor G? Det er jo strengt talt feil, og tyder heller på at MDGs nettsideadministrator ikke er altfor nøyaktig med norsken (påvirket av engelsk). - Ssolbergj 5. jun 2010 kl. 23:01 (CEST)
Skal se om jeg finner et vedtak, men det er ikke uvanlig at egennavn bryter med formelle rettskrivingsregler; f, eks NorgesGruppen vindheim 6. jun 2010 kl. 14:11 (CEST)
Støtter vindheim her. Har vært på en del politiske møter i Oslo, og jeg ser alltid Miljøpartiet De Grønne. Det er jo helt riktig at det er feil skrivemåte i forhold til norsk så vidt jeg vet, men se hvordan partiet selv bruker navnet sitt, og diverse pressemeldinger der navnet er skrevet med tre store bokstaver. Mvh Vangen (d · b · @) 6. jun 2010 kl. 14:48 (CEST)
Vi burde vel egentlig sendt en e-post til MDG og spurt om de egentlig er bevisst på at de ønsker å ha en skrivefeil i navnet sitt... Jeg går kanskje ut ifra at partier som ønsker å være seriøse helst ikke vil finne på de samme krumspringene som NorgesGruppen og DagenMagazinet. - Ssolbergj 12. jun 2010 kl. 03:56 (CEST)
Ja, det er kanskje det sikreste det. Mvh Vangen (d · b · @) 12. jun 2010 kl. 03:59 (CEST)
Jeg skal ikke si at jeg - som språkinteressert MDG-er - liker det, men MDGs vedtekter (se: http://www.mdg.no/media/vedtekter/vedtekter.pdf), sier det følgende: "Det gjelder kun to offisielle betegnelser på partiet og dets representanter, nemlig Miljøpartiet De Grønne (nynorsk: Miljøpartiet Dei Grøne / samisk: Birasbellodat Ruonát) eller De Grønne (Dei Grøne/Ruonát). Miljøpartiet De Grønne som registrert partinavn er hovedformen, De Grønne er kortformen. Offisiell forkortelse av partinavnet er MDG (MDG/BR). Andre varianter må ikke brukes". Med andre ord er Miljøpartiet De Grønne det offisielle navnet. Hvorvidt wikipedia følger den skrivefeilen skal ikke jeg legge meg opp i.Oyvindstrommen 7. jan 2011 kl. 17:54 (CET)
Og da er vel saken avgjort. Flytter siden, men lar det omdirigeringen stå igjen. (Ikke noe særlig valgkampknep å understeke at partiet er stiftet av analfabeter, kanskje?) Asav 8. jan 2011 kl. 06:13 (CET)

Politisk plassering[rediger kilde]

I dag står det lite om partiets politiske plassering. I innledningen står det nå «Universitetslektor Anders Ravik Jupskås ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo mener derimot at partiet befinner seg i sentrum eller til venstre i politikken[1].».

Ifølge professor i sammenlignende politikk ved Universitetet i Oslo, Frank Aarebrot så «– Den økonomiske politikken til MDG er mer ekstrem enn den til Rødt, og vil kreve styringsmidler på linje med de Josef Stalin anvendte, sier Aarebrot. Aarebrot mener MDG har adoptert mye fra Framtiden i våre hender, som han kaller et AKP (m-l) kledt i grønt»[1]

Kanskje vi kunne utvidet setningen i innledningen med dette:

«Universitetslektor Anders Ravik Jupskås ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo mener derimot at partiet befinner seg i sentrum eller til venstre i politikken[1]. Valgforsker og professor i sammenlignende politikk ved Universitetet i Oslo Frank Aarebrot sier at den økonomiske politikken er mer ekstrem enn partiet Rødt. [1]»

Referanser[rediger kilde]

  1. ^ a b Eilertsen, Kjell Erik (19. august 2013). «Grønn katastrofe eller paradis». Finansavisen: 12-13.  – På linje med Stalin – De sier der er blokkuavhengige, men ideologisk må de likevel plasseres på venstresiden sier valgforsker Frank Aarebrot – Himmelfallende langt til venstre, legger han til. […] «En grønn økonomi forutsetter strengere politisk styring enn i dag», er første setning i partiprogrammet delkapittel «Demokratisk økonomi». – Den økonomiske politikken til MDG er mer ekstrem enn den til Rødt, og vil kreve styringsmidler på linje med de Josef Stalin anvendte, sier Aarebrot. Aarebrot mener MDG har adoptert mye fra Framtiden i våre hender, som han kaller et AKP (m-l) kledt i grønt

Eller er dette et utspill av mer politisk karakter og dermed mindre brukenes enn fra en professor i sammenlignende politikk? Nsaa (diskusjon) 2. sep 2013 kl. 07:36 (CEST)

Hvis vi tar det med, bør det vel veies opp med uttalelsene fra professor Tore Linné Eriksen, som karakteriserer MDG som et parti som driver med «grønnvasking av kapitalismen». [1] --Mollerup (diskusjon) 2. sep 2013 kl. 10:00 (CEST)
Uttrykk som «mer ekstrem enn Rødt» er ikke akkurat lekiskalsk... Om man skal forsøke seg på en slik plassering, noe jeg i utgangspunktet er skeptisk til, må som Mollerup sier andre meninger også inn og om man tar med noe fra Aarebrot bør det være i en form som sier noe ala «F.Aa mener partiet ligger til venstre for Rødt» eller noe i den dur. 3s (diskusjon) 2. sep 2013 kl. 19:39 (CEST)

Alle de andre partiene får lov å definere seg selv i stedet for at de defineres av politiske motstandere fra andre partier (eksempel Fremskrittspartiet, der står det ingenting om høyreradikalisme f.eks., men en påstand om at de definerer seg som et liberalt parti, noe mange vil være uenige i, men det står ikke "Fremskrittspartiet er et parti som regnes som høyreradikalt og innvandringsfientllig, og som definerer seg selv som liberalt"). De grønne partiene er en tungt etablert politisk strømning med egen ideologi. Da søsterpartiet (i praksis moderpartiet) satt i regjering i Tyskland markerte de seg som et sentrumsorientert parti og de regnes ikke som spesielt venstreorienterte. Det er høyst ulike oppfatninger om de tilhører høyre- eller venstresiden. Fra ytre venstre blir det ofte sagt at de grønne er nyliberalister osv. Derfor blir det både feil og ensidig å ta med en påstand om at partiet tilhører "venstresiden", til og med før partiets plassering av seg selv som blokkuavhengig sentrumsparti nevnes, og når partiet eksplisitt har tatt avstand fra påstander om at de tilhører "venstresiden". Skal man ta med alle oppfatninger fra tredjeparter måtte vi også ta med at noen anser partiet for å tilhøre høyresiden. Flere politikere i de grønne partiene hadde for øvrig bakgrunn fra konservative partier. En påstand om at alle som er for miljø er på venstresiden er helt feil.

Et alternativt perspektiv finner vi på ytre venstre, der mange mener de grønne partiene er borgerlige: https://www.wsws.org/en/articles/2009/06/gree-j12.html eller "neoliberals on bikes" https://overland.org.au/2012/07/neoliberals-on-bikes/ Og i Klassekampen leser vi: "De grønne i Tyskland har ikke minst blitt fullstendig ukritiske støttespillere til den nyliberale kapitalismen" [2] Dette et en utbredt oppfatning på ytre venstre, så påstander om at partiet tilhører "venstresiden" er i aller beste fall sterkt omstridte, og skal vi diskutere hvordan ulike politiske motstandere ser på de grønne, må det gjøres mer nyansert og med flere synspunkter og ikke i innledningen.

Og som partiet sier selv:

"– Vi er et helgrønt parti med vår egen ideologi. MDG hører ikke hjemme på venstresiden slik SV gjør, men bygger politikken på en grønn ideologi, sa Hanna E. Marcussen til Klassekampen.[3] Dette usignerte innlegget ble skrevet av Leifeirikov (diskusjon · bidrag) 11. okt. 2014 kl. 16:47 (CEST) (Husk å signere dine innlegg!)

Hvor i det politiske landskapet et parti befinner seg kan ha flere definisjoner. En definisjon er hvor de selv ønsker at de skal være. Vi så for noen år siden at partier vi hadde oppfattet som sentrumspartier forsøkte å etablere en politisk akse som ikke gikk fra høyre til venstre (eller omvendt) en tredje akse. Det bør imidlertid være glassklart at en slik definisjon er foretatt av partiet selv hvis det i det hele tatt skal med i artikkelen.
Vanligvis så vil det være valgkommentatorer og politiske forskere som plasserer partiene i et politisk landskap. Her kan det finnes flere beskrivelser som på hver sin måte er riktige. Det er da viktig å bruke referanser og være tydelig på hvem som har beskrevet plasseringen. Gjerne bruke direkte sitater heller enn å omskrive. Å sammenskrive hva forskjellige kommentatorer mener kan noen ganger være vanskelig og helle mot umulig. Uansett så må slike vurderende utsagn belegges med referanser. For å unngå at Wikipedia skal bli original forskning så er det helt vesentlig at vi viser frem hvilken forsker (eller kommentator) som sa hva. Dyveldi ☯ prat ✉ post 20. okt. 2014 kl. 22:43 (CEST)

Har tilbakestilt, mener vi har enighet fra tidligere diskusjon om at partiene presenteres slik de ser seg selv. Så når de hevder de er blokkuavhengig, så får det stå, for deres regning - og det gjør det jo slik det står nå. Ulf Larsen (diskusjon) 3. nov. 2014 kl. 06:01 (CET)

Partinavnet[rediger kilde]

det er faktafeil i framstillinga her. MDG ble stiftet i oktober 1988 under navnet Miljøpartiet De Grønne, og har aldri hatt noe annet navn. --vindheim (diskusjon) 3. nov. 2014 kl. 17:07 (CET)

"Venstresiden i lokalpolitikk "[rediger kilde]

Det er sitert en meningsytring fra Civita om at MDG tilhører "venstresiden i lokalpolitikk". Dette basert på at MDG ofte stemmer for budsjettforslag osv. fra Arbeiderpartiet. Om Arbeiderpartiet kan kalles "venstresiden" er temmelig tvilsomt, normalt oppfattes de som sentrum-venstre. Å putte Ap og Rødt i samme sekk i norsk politikk blir bare et retorisk triks og har lite med virkeligheten å gjøre. Det er ingen større politiske forskjeller å snakke om mellom Arbeiderpartiet og Høyre, og Arbeiderpartiet står hvertfall mye nærmere Høyre enn Rødt.

Civita er en organisasjon som har en agenda om å fremme samarbeid mellom Høyre og Fremskrittspartiet. Høyre er et moderat, ikke-ekstremt sentrum-høyreparti som MDG har sagt tydelig at de mer enn gjerne samarbeider med (MDG i Tyskland, som prøver å ta FDPs plass som det ledende liberale partiet[4], har da også regjeringssamarbeid med Høyres søsterparti der, Angela Merkels CDU, i flere delstater). Fremskrittspartiet er et parti på ytre høyre som minner om UKIP og som stadig kommer med samme type ekstreme utspill mot innvandrere[5] eller konspirasjonsteorier/benektelse av klimaendringene[6], og andre utspill som plasserer dem utenfor den normale politiske diskursen som både Høyre, MDG og Arbeiderpartiet er en del av. Et partsinnlegg fra Frp-hold med en unyansert inndeling i "høyresiden" og "venstresiden" som utraderer hele sentrum som kategori (det er fire norske partier på Stortinget som regner seg til sentrum) er derfor lite egnet til å analysere hvor i det politiske kartet MDG er, og virker mer som et forsøk på forsvare Frps rolle som samarbeidspartner for Høyre mot en farlig konkurrent. Leifeirikov (diskusjon) 24. aug. 2015 kl. 23:44 (CEST)

Endret eksterne lenker[rediger kilde]

Jeg har nettopp endret 5 ekstern(e) lenke(r) i artikkelen Miljøpartiet De Grønne. Sjekk gjerne at endringen min er OK. Hvis du ønsker at jeg skal ignorere disse lenkene eller hele siden, eller hvis du har andre spørsmål, se denne spørsmålssiden. Jeg har gjort følgende endringer:


Med hilsen—InternetArchiveBot (Rapporter feil) 18. mar. 2018 kl. 04:25 (CET)

Endret eksterne lenker[rediger kilde]

Jeg har nettopp endret 1 ekstern(e) lenke(r) i artikkelen Miljøpartiet De Grønne. Sjekk gjerne at endringen min er OK. Hvis du ønsker at jeg skal ignorere disse lenkene eller hele siden, eller hvis du har andre spørsmål, se denne spørsmålssiden. Jeg har gjort følgende endringer:

Med hilsen—InternetArchiveBot (Rapporter feil) 25. apr. 2019 kl. 21:11 (CEST)

Endret eksterne lenker[rediger kilde]

Jeg har nettopp endret 2 ekstern(e) lenke(r) i artikkelen Miljøpartiet De Grønne. Sjekk gjerne at endringen min er OK. Hvis du ønsker at jeg skal ignorere disse lenkene eller hele siden, eller hvis du har andre spørsmål, se denne spørsmålssiden. Jeg har gjort følgende endringer:

Med hilsen—InternetArchiveBot (Rapporter feil) 4. mai 2019 kl. 08:13 (CEST)