Diskusjon:Liste over Norges største tettsteder

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Tettsteder er definert ut fra sammenhengende bebyggelse.SSB publiserer hvert år, eller annen hvert år, tabeller med innbyggertall for hvert enkelt tettsted i Norge. Liste over Norges største tettsteder bygger på SSBs tall og tettstedsavgrensninger - det ligger ingen synsing bak, ikke fra vår side i alle fall. Her oppgis navn på tettstedene, folketall og areal i samsvar med SSB. Noen vil selvfølgelig påstå at SSB synser; det gjør de jo, men på et faglig grunnlag som Wikipedia må akseptere. Om man skal kalle tettstedene for tettsteder, byer eller byområder er avhengig av hvilket perspektiv en har. For å forstå denne listen må man ha klart for seg forskjellen på begrepene tettsted, kommune, region og byregion. Tettsteder er definert ut fra sammenhengende bebyggelse. krg 5. sep 2013 kl. 23:17 (CEST)


12.8.2007 slettet navn på byregioner, som ikke er identiske med tettstedene. Linken til engelsk gjalde byregion, ikke tettsted, som heter urban area på engelsk. krg 13. aug 2007 kl. 15:24 (CEST)

02.09.2007: Kjapp stikkprøve viser at få av innbyggertallene stemmer overens med det som står i artiklene om de respektive byene.

Tallene i tabellen er fra SSB, 1.1.2007. Det er artiklene som ikke er oppdatert. Da har noen en jobb å gjøre. Man må ha tunga rett i munnen. Hva er folketall for en kommune og et tettsted. I tillegg er det noen som konstruerer folketall for det de kaller byer, folketallet i en kommunes største tettsted. krg 2. sep 2007 kl. 21:01 (CEST)

en:Largest urban areas of Norway krg 12. nov 2007 kl. 21:46 (CET)

Visse feilmarginer[rediger kilde]

Jeg tror noen av tettstedene er lagt inn med visse feilmarginer... F eks tror jeg ikke på att Sandnes hadde bare 47700 innbyggere i 2007, fordi da må den va vokst med over 12000 innbyggere på 1 år siden byen nå (i 2008) har over 60000 innbyggere. Samtidig tror jeg også Bergen, Stavanger, Oslo og Randaberg kan ha visse feilmarginer som kan føre til att det ser ut som om Bergen er en større tettbebyggelse enn Stavanger/Sandnes/Sola/Randaberg, som jeg faktisk ikke vet om stemmer... Om det stemmer beklager jeg dette, men jeg vil gjerne vite mer presist om Bergen er en større tettbebyggelse enn Stavanger/Sandnes/Sola/Randaberg? Dette usignerte innlegget ble skrevet av Ryfaael (diskusjon · bidrag) 26. apr. 2008 kl. 16:14 (CEST) (Husk å signere dine innlegg!)

Det bør gå fram at det er en vesentlig forskjell på "tettsted" og "byområde". Tabellen oppgir innbyggertall for tettsteder avgrenset etter SSBs mekaniske definisjon (maks 50 m mellom husene etc), mens det funksjonelle byområdet i mange tilfeller vil omfatte et bytettsted med ett eller flere satellitt-tettsteder. Spesielt i tilfellet Tromsø blir det absurd å sidestille "tettsted" og "byområde". Her er byområdet splittet i sju ulike tettsteder, hvorav Tromsdalen tettsted har så mye som 50 % av innbyggertallet i Tromsø tettsted. Ingen vil være i tvil om at Tromsdalen og Tromsø er to (av sju) deler av en og samme by, men SSB skiller dem fordi bruforbindelsen mellom dem er mer enn 400 m lang. Poenget illustreres av at Oslo er det eneste tettstedet i Norge som er tettere befolket enn Tromsdalen. Tilsvarende problemstillinger gjelder for flere andre byområder (om enn i mindre grad), f.eks. Bergen, Kristiansund, Kristiansand og for den saks skyld Oslo. Stastein (diskusjon) 2. jul. 2015 kl. 22:01 (CEST)

Det er Sandnes kommune som har over 60000 innbyggere. Mens den delen av kommunen som ligger innenfor tettstedet Stavanger/Sandnes har 47000 innbyggere. krg 27. apr 2008 kl. 23:21 (CEST)

Krg har rett, tallene er nøyaktige og hentet fra http://www.ssb.no/emner/02/01/10/beftett/tab-2007-06-07-01.html. Tettstedet Stavanger/osv. har om lag 40 000 færre innbyggere enn tettstedet Bergen. --Aqwis 28. apr 2008 kl. 12:26 (CEST)


Det står på listen at Bodø har 37 834 innbyggere. Dette stemmer ikke. Det skal være 48 110, og blir dermed flyttet opp på 11. plass på listen. Dette udaterte innlegget ble skrevet 2. jul. 2015 kl. 23:04 (CEST) (Husk å datere dine innlegg!) Dette usignerte innlegget ble skrevet av Morteno (diskusjon · bidrag) 3. okt. 2011 kl. 21:25 (CEST) (Husk å signere dine innlegg!)

@Stastein: Jeg tror du blander sammen innbyggertallet for Bodø kommune og tettstedet Bodø, som ikke omfatter hele kommunen. - 4ing (diskusjon) 2. jul. 2015 kl. 23:07 (CEST)
@4ing: Ikke meg. Vet ikke hvorfor denne ble tillagt meg; jeg la til kommentaren om Tromsø lenger opp. Du har rett mht Bodø. Stastein (diskusjon) 3. jul. 2015 kl. 01:29 (CEST)
@Stastein: Beklager, jeg tok dessverre feil av hva som var siste innlegg. Jeg har nå merket to eldre innlegg som usignerte. Ellers er det standard å bruke ett ekstra innrykk for hver kommentar, noe man får til ved å legge til et ekstra kolon per innrykk før innlegget. - 4ing (diskusjon) 3. jul. 2015 kl. 10:54 (CEST)

Oppdatering ventet ultimo juni 08[rediger kilde]

Når nye data skal legges inn bør en lage ny kolonne for 1.1.2008 til venstre.krg 5. jun 2008 kl. 09:00 (CEST)

Tettstedet Ski, ikke byen[rediger kilde]

I denne tabellen er det SSBs definisjon av tettsted som gjelder, at Ski kaller seg by er derfor ikke relevant.

Befolkningstetthet[rediger kilde]

Har virkelig Bergen og Stavanger-Sandnes samme befolkningstetthet? Mistenker en feil hos SSB... --Aqwis 22. jun 2008 kl. 00:52 (CEST)

Under siden ligger en link til SSBs tabell der tallene er hentet fra, og du kan lett kontrollere dette selv. krg 22. jun 2008 kl. 11:13 (CEST)

Kart og illustrasjoner[rediger kilde]

En mer spennende tabell med kart og fotografier som illustrasjoner. Men kartene bør begrenses til SSBs kart som viser tettstedene og deres (ofte) kommuneovergripende grenser. krg 26. jul 2010 kl. 19:05 (CEST)

Bergen[rediger kilde]

Bergen tettsted har folketall 227 752
Bergen by har folketall 260 392. Her er det noe som ikke stemmer. Er det korrekt bør det forklares. Mvh Gryphonis 4. apr 2011 kl. 23:49 (CEST)

Denne muligheten er forklart i artikkelen tettsted. For Bergens tilfelle er tettstedet mindre enn kommunen, og jeg antar at folketallet for den såkalte byen i dette tilfelle er folketall for Bergen kommune, som da blir større enn tettstedet (omfatter flere mindre tettsteder). Diskusjoner om dette blir fort forvirrende fordi tettstedstatistikken er den eneste by-statistikk som finnes, og de historiske byene er historie i dagens urbane Norge. krg 5. apr 2011 kl. 23:25 (CEST)

Tettsteder per 1. jan 2011[rediger kilde]

Mal:Tettsted er oppdatert per 1. jan 2011. Koder er satt inn for Oslo. Det blir da automatisk oppdatert, men de andre må skiftes manuelt.Gryphonis 18. jun 2011 kl. 02:59 (CEST)

Tung liste[rediger kilde]

Denne lista tar det nå lang tid å laste opp. Er det hensiktsmessig? Hører ikke bilder, kart etc. hjemme i de enkelte artiklene om tettstedene, ikke i en liste som dette? krg 22. sep 2011 kl. 23:29 (CEST)

Vanlige bykart over byenes sentrale strøk har ingen ting i denne tabellen å gjøre! Kun SSBs tettstedskart er relevante for å forstå hvordan tettstedene er avgrenset og definert. krg 21. nov 2011 kl. 21:55 (CET)

Folketall Bodø[rediger kilde]

(5. sep 2013 kl. 03:14) la IP'en 84.202.195.148 denne kommentaren rett inn i artikkelen, under tabellen over de 50 største byene:

Denne tabellen var meget komplisert. Skriver derfor under her, så dere admins kan endre på det slik at jeg ikke lager noe kluss.
Innbyggerinfoen om Bodø er feil. Pr dags dato er antall innb. i tettstedet Bodø 49 389 stk. Inkluderer man tettstedet Fauske (inb. 9508 - som nordlandspolitikere omtaler som Stor-Bodø eller selve Bodøregionen) er innbyggertallet i tettstedet Stor-Bodø 58987 stk. Dermed er Stor-Bodø på en 8 plass.
Og jeg, TorSch bare klippet kommentaren ut fra teksten og flyttet den hit. TorSch (diskusjon) 5. sep 2013 kl. 06:40 (CEST)
SSB publiserer hvert år, eller annenhvert år, tabeller med innbyggertall for hvert enkelt tettsted i Norge. Vår liste bygger på SSBs tall og tettstedsavgrensninger - det ligger ingen synsing bak, ikke fra vår side i alle fall. Noen vil selvfølgelig påstå at SSB synser; det gjør de jo, men på et faglig grunnlag, som W må akseptere. Om man skal kalle tettstedene for tettsteder, byer eller byområder er avhengig av hvilket perspektiv en har. En må vite forskjell på tettsted, kommune og region og byregion. Stor-Bodø er nok en region eller by-region, definert ut fra pendlingsomland omkring Bodø, mens tettstedet er definert ut fra sammenhengende bebyggelse. krg 5. sep 2013 kl. 23:17 (CEST)

Behov kart[rediger kilde]

  1. 14: Sandefjord: Behov kart.
  2. 18: Larvik: Behov kart.
  3. 20: Lillehammer: Samme.
  4. 23: Kongsberg: Samme.

...--Solomonfromfinland (diskusjon) 8. feb. 2014 kl. 08:08 (CET)

2014 oppdatering, ny avgrensning[rediger kilde]

1. juli kom SSB med en oppdatering av tallene og beregningene. Jeg siterer [1]: "Fra og med tettstedsstatistikken 1. januar 2013 har SSB tatt i bruk en ny metode for avgrensning av tettsteder. Den nye metoden gir en mer nøyaktig avgrensning, der tettstedenes yttergrenser (randsonen) i større grad vil følge grensene til veier og bebygde elementer, som tomtegrenser.

Endringen medfører et tidseriebrudd i statistikken. Det betyr at tall fra gammel og ny metode ikke kan sammenliknes direkte. Tettstedsdefinisjonen er likevel den samme som tidligere, men den nye metoden gir en mer nøyaktig avgrensning der tettstedsgrensene blir bedre tilpasset grensene for bebygde og opparbeidede arealer.

Den nye metoden har ført til at i alt 56 tettsteder fra 2012 har vokst sammen til 25 tettsteder i 2013. For eksempel har Fevik tettsted vokst sammen med Arendal tettsted og tettstedene Ytre Arna, Indre Arna og Espeland i Bergen kommune er slått sammen til Arna tettsted.

38 tettsteder utskilt I alt 29 tettsteder per 1. januar 2012 er per 1. januar 2013 delt opp i 67 tettsteder.

Disse delingene av tettsteder får konsekvenser for listen over de største tettstedene i landet. Deling av store tettsteder som Kristiansand, Hamar og Tromsø skyldes at man har anvendt de gjeldende avstandskriterier helt presist. Dersom en satellitt for eksempel ligger lenger unna enn 400 meter, blir den uten unntak skilt ut. Dette medfører at Tromsø tettsted blir delt opp i de fire tettstedene Tromsø, Hamna, Tromsdalen og Kvaløysletta. Avgrensningen gir et mer korrekt bilde av den faktiske situasjonen ved å splitte opp disse tettstedene, siden det ikke er ett sammenhengende urbanisert område.

Om bildet blir "mer korrekt" avhenger av hva man studerer. Hvis det gjelder arealbruk og befolkningstetthet innenfor bebygde områder, er dette greit nok. Men hvis spørsmålet gjelder byenes relative størrelse og betydning, blir det meningsløst - i hvert fall i tilfellet Tromsø. I Wikipedia-oversikten over Norges byer (artikkelen om Norge) figurerer Tromsø nå på en 16. plass, mens det reelle er 8. eller 9. plass. Dette skjer fordi store og sentrale bydeler som Tromsdalen og Kvaløysletta er separert fra bykjernen (og etter SSBs definisjon dermed også fra "tettstedet" Tromsø) med bruer som er mer enn 400 meter lange. Men ingen som studerer bygeografi vil være i tvil om at Tromsø, Tromsdalen, Kvaløysletta (og Hamna) funksjonelt sett utgjør en og samme by. Tettstedene som inngår i denne byen har til sammen nær dobbelt så mange innbyggere som "tettstedet" Tromsø (ca 63.000 i 2014).Stastein (diskusjon) 3. jul. 2015 kl. 11:14 (CEST)

Også fra tettstedene Oslo, Stavanger/Sandnes og Haugesund har det blitt skilt ut områder som har dannet egne tettsteder. Fra Oslo tettsted har man skilt ut tettstedene Lommedalen, Heggedal og Nærnes [16 700 innbyggere], og fra Haugesund tettsted har man skilt ut tettstedene Avaldsnes og Vormedal." Yosh (diskusjon) 1. jul. 2014 kl. 23:18 (CEST)

Klarer noen å lese de nye tallene inn i tabellen? Deretter blir det noen justeringer av rekkefølgen som jeg antar må gjøres manuelt. krg 4. jul. 2014 kl. 02:27 (CEST)

Arealtallene må også oppdateres. Mvh Lexicus (diskusjon) 5. jul. 2014 kl. 00:35 (CEST)

Indre logikk: Hva regnes som én by[rediger kilde]

På byer som Oslo, Hamar, og Stavanger har man slått sammen flere kommuner for å få vise hvor stor byen egentlig er. Logikken her er visst at man ikke lar grenser vedtatt av det offentlige legge lokk over hvor vidt den urban agglomerasjonen egentlig strekker seg. Flott.

Samtidig har man en voldsom respekt for SSBs tettstedkategorier, i den grad at man lar tabellen oppgi misvisende informasjon. Tabellen får ikke fram den faktiske størrelsen på Tromsø fordi den ikke slår sammen ulike "SSB-tettsteder". I 2013 delte SSB Tromsø inn i tettstedene Tromsø (33 883), Tromsdalen (16 302), Kvaløysletta (8 408) og Hamna (4 039) pga. vannflater mellom de tre største bydelene (bruer og tuneller betyr tydeligvis ingenting) og i Hamnas tilfelle pga. et felt med skog på tvers av Tromsøya. Med 62.632 innbyggere er Tromsø by Norges åttende største by, men den er her på lista plassert på plass nr. 16. Det er veldig misvisende.

Noen er nødt til å forklare meg hvorfor SSBs underlige 2013-grenser skal nyte total respekt, mens man når det gjelder kommunegrensene utviser skjønn. Begge deler er offentlig vedtatte avgrensinger som bryter opp områder som åpenbart er enhetlige byer. Dette usignerte innlegget ble skrevet av 84.215.13.63 (diskusjon · bidrag) (Husk å signere dine innlegg!)

...og hvis man først skal gjøre dette, så kan man da for skams skyld i alle fall bruke et illustrasjonskart over Tromsø hvor bare dette "rest-Tromsø" er markert. På kartet som illustrerer byen nå er nemlig alle disse "fire tettstedene" markert, noe som får det til å framstå som om hele det grønnmarkerte området til sammen bare huser noenogtredve tusen sjeler. Dette usignerte innlegget ble skrevet av 84.215.13.63 (diskusjon · bidrag) (Husk å signere dine innlegg!)
Hei. Dette er en liste ihht. SSBs definisjon av begrepet tettsted, som ikke skal forveksles med andre enheter som har andre definisjoner - for eksempel by, byregion, kommune, sted osv. Når SSBs tettstedsdefinisjon nyter «voldsom respekt» i denne artikkelen, er det ganske enkelt fordi det nettopp er deres definisjoner og tall for tettsteder denne listen handler om... Les det første innlegget øverst på denne siden, så får du en kjempefin forklaring på hva denne artikkelen handler om. Mvh. Knuteinar (diskusjon) 29. nov. 2016 kl. 23:20 (CET)
Samme innvending kan rettes mot Ålesund, som egentlig har sammenhengende bebyggelse med Giske/Valderøy, men atskilt av hav/undersjøiske tunneler.--BLÆGG (diskusjon) 1. des. 2016 kl. 21:10 (CET)
Men den anonyme har jo rett i at illustrasjonen for Tromsø tettsted ikke er oppdatert. krg (diskusjon) 1. des. 2016 kl. 00:51 (CET)
Jeg laget et nytt (men ble litt usikker på lisensieringen). --Avilena (diskusjon) 1. des. 2016 kl. 20:54 (CET)
Kan du tegne flere ? Det er bare å se i lista hvor de trengs mest. Lisensieringen kan ikke være noe problem, det har i alle fall ikke vært det for kartene jeg laget for 7-8 år siden. krg (diskusjon) 1. des. 2016 kl. 22:24 (CET)
Jeg kan enkelt generere kart for alle tettstedene. Men det bør vente til de nye tettstedsgrensene kommer. ---Avilena (diskusjon) 1. des. 2016 kl. 22:45 (CET)
Det ser jeg fram til! krg (diskusjon) 2. des. 2016 kl. 00:18 (CET)

Problem med tabellformatet jan. 2018[rediger kilde]

Tabellen per idag ser litt skjeiv ut, ikke innholdsmessig, der stemmer det nok. Men selve tabellen er formatmessig litt i ulage.

  1. Scroll ned til nr. 27 - Ski. En kollonne ser ut til å mangle.
  2. Scroll ned til nr. 50 - Kopervik og nr. 51 Lommedalen. Kopervik har på min skjerm et kart som strekker seg over begge radene, mens Lommedalen har en kollonne for mye.
  3. Hele tabellen har tilsynelatende en kollonne for mye, om dette forsvinner ved å rette opp Kopervik/Lommedalen vet jeg ikke.
  4. Men hvis den overflødige kollonnen forsvinner blir det mer bredde tilgjengelig for kollonnen Kommune, som nå er for smal.
  5. Om nødvendig, dobbeltsjekk at formatet nå ikke er i konflikt med funksjonen som laster inn oppdateringer fra SSB.

Selv er jeg ikke istand til å løse problemene, derfor kaster jeg bare inn mine observasjoner her. TorSch (diskusjon) 16. jan. 2018 kl. 10:46 (CET)

Vel - noen tok aksjon, og det var visst langt enklere enn hva jeg trodde det skulle være. Takk til jeblad! TorSch (diskusjon) 16. jan. 2018 kl. 11:11 (CET)

SSB og tall[rediger kilde]

Hele denne tabellen er moden for en gjennomgang. Det blir svært uheldig å bruke SSB definisjonen av tettsteder for å vise den faktiske størrelsen på de ulike urbane områdene, (som jo egentlig er det tabellen burde vise). Noen plasser slår man sammen, (typ Stavanger/Sandnes og Fredrikstad/Sarpsborg), og andre plaser (typ Tromsø), splitter med opp en by i flere tettsteder./Colosseum~nowiki (diskusjon) 1. aug. 2018 kl. 16:27 (CEST)

Så hvilken definisjon mener Colosseum-nowiki vi bør bruke? Hebue (diskusjon) 1. aug. 2018 kl. 17:36 (CEST)
Hei@Hebue: Jeg mener at i de fall der det virker helt urimelig med SSB statistikken, så burde man bruke det folk flest mener er riktig i en slik tabell. Wikipedia er jo ikke et statistisk oppslagsleksikon, uten her må vi kunne bruke skjønn. For eksempel så burde byene Stavanger og Sandnes splittes i 2 tettsted, det samme med Fredrikstad og Sarpsborg. Det er jo flere slike varianter. I Tromsøs fall burde i hvert fall de 3 store tettstedene Tromsdalen, Tromsø og Kvaløysletta, slår sammen til 1 tettsted i en slik tabell. Det interessante med en slik tabell er jo hvor store de ulike urbane områdene er? Hvis man vil ha tettstedsstatistikk så kan man jo bare søke på sidene til SSB. Folk som ikke kjenner byene så godt kan jo tru at f. eks. Bodø plutselig er blitt Nord-Norges største by./Colosseum~nowiki (diskusjon) 1. aug. 2018 kl. 19:36 (CEST)
Dette har vi diskutert mange ganger i de 13 årene jeg har deltatt på Wikipedia. Vi har ingen annen ekstern og objektiv definisjon og avgrensing enn den som SSB gir oss. «Folk flest» er verken en målbar kilde, eller en stabil/konsistent kilde. SSBs definisjoner kan gi noen få rare utslag, men de fleste av disse utslagene er i tråd med alminnelig oppfatning. Mvh M O Haugen (diskusjon) 1. aug. 2018 kl. 19:44 (CEST)
Hei@Orland: At det har vart diskutert en del tyder jo helt klart på at dagens system ikke fungerer optimalt. De "rare" følger dette får, i visse fall, burde vart korrigert, i en slik tabell. Når jeg bruker "folk flest" så betyr det bare at man kan bruke statistikken, men på rett måte. Så som den nå brukes, i noen fall her i tabellen, så gir det et feilaktig inntrykk. Wikipedia bør "oppdage" slike ting, og korrigere, når det helt åpenbart er "rare" utslag i tabellen./Colosseum~nowiki (diskusjon) 1. aug. 2018 kl. 19:56 (CEST)
Den eneste diskusjonen jeg er mer lei av enn denne er diverse språkprefiks- og bokmål/riksmål-spørsmål. Jeg er ikke kjempeglad for hvordan Tromsø, Stavanger/Sandnes, Fredrikstad/Sarpsborg, Fannrem/Orkanger og et par andre steder blir håndtert av SSB, men jeg kan ikke se at vi har noe alternativ. En «folk flest»-justering blir i alle fall bare rot. Halvparten av de jeg har snakket med fra Tromsøya anerkjenner vel ikke Tromsdalen og Kvaløysletta som en ordentlig del av Tromsø, for eksempel. Du og jeg gjør kanskje det, men det blir jo skjønnsmessig fra vår side. Hilsen Kjetil_r 1. aug. 2018 kl. 21:55 (CEST)Rettet skrivefeil: «mindre» til «mer» 1. aug. 2018 kl. 22:32 (CEST)

Hei@Kjetil r:. Grunnen til at Tromsø blir delt er jo 2 sund/bruer. Hvis det ikke har vart sund/bruer der så hadde det jo ikke vart en diskusjon i det hele tatt. Jag mener det er feil å dele opp en by i flere tettsteder bare for at sund deler byen i 3 deler. Mener derfor tabellen gir folk feil bild, av bland annet, Tromsø. En tabell som denne burde lagt sammen de 3, og så kunne man skrive noen ord i tabellen om dette./Colosseum~nowiki (diskusjon) 1. aug. 2018 kl. 22:30 (CEST)

Hei, jeg er alt i alt enig med deg om Tromsø, men poenget mitt er at det er synsing fra vår side. Vi kan ikke basere en slik liste på synsing. Hilsen Kjetil_r 1. aug. 2018 kl. 22:34 (CEST)