Hopp til innhold

Diskontert kontantstrømsmetoden

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Diskontert kontantstrømsmetoden er en metode for å sette en verdi på en eiendel som over tid vil ha inn- og utbetalinger (kontantstrømmer) for eksempel et selskap, prosjekt eller en obligasjon. Metoden går ut på å diskontere alle kjente fremtidige kontantstrømmer til en passende diskonteringsrente for å finne en nåverdi på eiendelen. Denne nåverdien blir verdien på eiendelen. Diskonteringsrenten representerer et nominelt avkastningskrav som må ta hensyn til inflasjonsforventningene. Renten vurderes på grunnlag av risikoen. Den skal være individuelt fastsatt for hver investering, for å reflektere ulike risikonivåer.

Metoden brukes blant annet til å verdivurdere obligasjoner med kuponger, prosjekter eller selskaper.


Bruk ved ukjente kontantstrømmer[rediger | rediger kilde]

Investeringer har sjelden kjente fremtidige kontantstrømmer (eksempelvis selskaper, som ikke nødvendigvis deler ut like stort utbytte hvert år), men metoden kan fremdeles brukes. Metoden innebærer derfor ofte å beregne to verdier som diskonteres. Først de antatte kontantstrømmene i en kortere periode fremover, deretter en restverdi som representerer verdien av prosjektet etter den første perioden. Grunnen til at det foretas beregninger av to verdier er todelt:

  1. Diskontering legge mesteparten av vekten på de første kontantstrømmene, det blir derfor viktigere å ha mer nøyaktige estimater på disse kontantstrømmene.
  2. Det vil være lettere å estimere de første kontantstrømmene, mens det blir større usikkerhet til estimatene jo lengre frem i tid man beregner. For sluttverdien legges det heller til grunn en vekstfaktor som representerer den langsiktige økonomiske veksten.

Det må videre vurderes om det skal benyttes ulik rente på kontantstrøm og restverdi, eller om det skal benyttes en felles rente. Renten skal komme tydelig frem i verdivurderingen. Verdien av eiendommen beregnes som summen av nåverdien av kontantstrømmen og nåverdien av salgsverdien ved kalkyleperiodens slutt.


Bruk ved verdivurderinger av selskaper[rediger | rediger kilde]

Diskontert kontantstrømsmetoden brukes ofte ved verdivurderinger av selskaper. Dette er investeringer som gir ukjente fremtidige kontantstrømmer. De kjennetegnes også ved at de er delvis bygd opp med egenkapital og gjeld og at forholdet mellom disse kan variere. Det er derfor blitt skapt egne fremgangsmåter for å verdivurdere selskaper som baseres på å diskontere fremtidige kontantstrømmer.