Die Wacht am Rhein

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
„Germania auf der Wacht am Rhein“ (Lorenz Clasen, 1860)
Germania bewacht den Rhein, Niederwalddenkmal fra 1883
Schneckenburger-Denkmal (Fritz von Graevenitz, 1937) i Tuttlingen, som symboliserer Wacht am Rhein
Autograf med Carl Wilhelms tonesettelse av 10. mars 1854, Staatsbibliothek zu Berlin
Wacht am Rhein var også det tyske navnet på Ardenneroffensiven under andre verdenskrig

«Die Wacht am Rhein» er en tysk patriotisk sang fra midten av 1800-tallet. Teksten er diktet av Max Schneckenburger i 1840, og den kjente melodien er komponert av Karl Wilhelm i 1854. «Vakten ved Rhinen», som sangen handler om, skal sikre de områder vest for Rhinen som var et stridspunkt mellom Tyskland og Frankrike.

Sangen var meget populær i Tyskland på 1800-tallet og under de to verdenskrigene, og den ble ved utbruddet til den fransk-prøyssiske krig i 1870-71 gjort til tysk folkehymne.

Tekst[rediger | rediger kilde]

Dette er de opprinnelige fem strofene i «Die Wacht am Rhein» samt tilføyelser:

Tysk tekst Nær ordrett oversettelse Syngbar versjon
1. strofe

Es braust ein Ruf wie Donnerhall,
wie Schwertgeklirr und Wogenprall:
Zum Rhein, zum Rhein, zum deutschen Rhein,
wer will des Stromes Hüter sein?

Det bruser et rop som et tordenskrall,
som sverdklang og bølgeslag:
Til Rhinen, til Rhinen, til det tyske Rhinen,
hvem vil være strømmens beskytter?

The cry resounds like thunder's peal,
Like crashing waves and clang of steel:
The Rhine, the Rhine, our German Rhine,
Who will defend our stream, divine?

Refreng
Lieb' Vaterland, magst ruhig sein,
lieb' Vaterland, magst ruhig sein,
Fest steht und treu die Wacht, die Wacht am Rhein!
Fest steht und treu die Wacht, die Wacht am Rhein!

Kjære fedreland, vær bare rolig,
Kjære fedreland, vær bare rolig,
Fast og trofast står vakten, vakten ved Rhinen!
Fast og trofast står vakten, vakten ved Rhinen!

Dear fatherland, no fear be thine,
dear fatherland, no fear be thine,
Firm and True stands the Watch, the Watch at the Rhine!
Firm and True stands the Watch, the Watch at the Rhine!

2. strofe

Durch Hunderttausend zuckt es schnell,
und aller Augen blitzen hell;
der Deutsche bieder,[1] fromm und stark,
beschützt die heil'ge Landesmark.

Hundre tusner farer sammen,
og alle øyne lyner klart;
den brave tysker,[2], fromm, og sterk,
beskytter det hellige landemerke.

They stand, a hundred thousand strong,
Quick to avenge their country's wrong,
With filial love their bosoms swell
They shall guard the sacred landmark well.

3. strofe

Er blickt hinauf in Himmelsau'n,
wo Heldenväter niederschau'n,
und schwört mit stolzer Kampfeslust:
Du Rhein bleibst deutsch wie meine Brust!

Han ser deropp i Himmelrik,
hvorfra heltefedre skuer ned,
og sverger med stolt kamplyst:
Du Rhinen forblir tysk såsom mitt bryst!

He casts his eyes to heaven's blue,
From where past heroes hold the view,
And swears pugnaciously the oath,
You Rhine and I, stay German, both.

4. strofe

Solang ein Tropfen Blut noch glüht,
noch eine Faust den Degen zieht,
und noch ein Arm die Büchse spannt,
betritt kein Feind hier deinen Strand!

Sålenge siste blodsdåpe gløder,
enda en hånd trekker kården frem,
og enda en arm holder børsa spent,
bestiger her ingen fiende din stilling!

While still remains one breath of life,
While still one fist can draw a knife,
One gun still fired with one hand,
No foe will stand on this Rhine sand.

Strofe innsatt mellom 4. og 5. strofe

Und ob mein Herz im Tode bricht,
wirst du doch drum ein Welscher nicht.
Reich, wie an Wasser deine Flut,
ist Deutschland ja an Heldenblut!

Og om mitt hjerte i døden brister,
blir du likevel ikke i et fremmed land.
Så vannrik som din flod,
er Tyskland ja på helteblod.

If my heart ne'er survives this stand,
You'll never fall in foreign hand,
Much, as your waters without end,
Have we our heroes' blood to spend.

5. vers

Der Schwur erschallt, die Woge rinnt
die Fahnen flattern hoch im Wind:
Am Rhein, am Rhein, am deutschen Rhein
wir alle wollen Hüter sein.

Eden hjaller, båra bærer
fanen flagrer sterkt i vinden:
Til Rhinen, til Rhinen, vårt tyske Rhinen
vi vil alle være beskyttere.

The oath resounds, on rolls the wave,
The banners fly high, proud, and brave,
The Rhine, the Rhine, the German Rhine
We all shall stand to hold the line!

Ekstra 7. strofe, trykt på krigspostkort fra 1. verdenskrig

So führe uns, du bist bewährt;
In Gottvertrau'n greif' zu dem Schwert!
Hoch Wilhelm! Nieder mit der Brut!
Und tilg' die Schmach mit Feindesblut!

Så led oss, du blir voktet;
i gudstro vi griper nå til sverd!
Fremad Wilhelm, ned med pakket!
utslett skammen med fiendeblod!

So lead us with your tried command,
With trust in God, take sword in hand,
Hail Wilhelm! Down with all that brood!
Repay our shame with the foes blood!

I senere bruk[rediger | rediger kilde]

«Die Wacht am Rhein» ble sunget av tyske soldater i filmen Casablanca. De tyske soldatene ble deretter overdøvet av franskmenn i eksil som sang «Marseillaisen».

I sin sosialkritiske sang «Lieb Vaterland» benytter Udo Jürgens innledningsordene i refrenget blant annet som en påminnelse om mørke sider ved tysk historie og samfunnsliv.[3]

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ alternative: der deutsche Jüngling, fromm und stark
  2. ^ alternativ: Den tyske yngling, fromm og sterk,
  3. ^ Felix Bayer (22. desember 2014). «Udo Jürgens, wiedergehört: Vielen Dank für die Lieder» (tysk). Der Spiegel. Besøkt 17. januar 2016. 

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]