Dialekter i Nordland

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Dialekter i Nordland er en oversikt over dialekter i Nordland fylke. Det er vanlig å regne nordnorske dialekter, herunder dialektene i Nordland, som vestnorske dialekter, fordi jamvektsloven er fraværende. I den sørlige delen av Helgeland er det likevel mye som minner om østnorsk. Dialektene i Velfjord og i Rana har fra gammelt av innslag av jamvekt.

I hele Nordland er det j-klang i lange konsonanter som ll, nn, tt, dvs. i ord som smelle, finne, kvitt. Overalt er r bevart mer enn vanlig i forbindelsene rn og rs (hårn, fårs).

Gamle korte vokaler har ofte åpen uttale: sett for sitte, fesk for fisk. I gruppe 1 og 2 av helgelandsk og i Salten har sterke og svake hunkjønnsord ulike endinger i bestemt form entall, i Brønnøy bygde mot grytå, i Vefsn bygdä mot gryto og i Salten bygda mot gryto.

Dialektene i Nordland inndeles i helgelandsk sør for Saltfjellet og nordlandsk nord for Saltfjellet.