Den andre verden

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Et kart over landene som vanligvis ble ansett for å utgjøre «den andre verden».

Den første verden, den andre verden og den tredje verden er begreper som er blitt brukt til å oppdele verdens nasjoner i tre kategorier.

Begrepet «den andre verden» blir ikke lenger brukt i så stort omfang, fordi de forholdene som begrepet refererte til for en stor dels vedkommende har sluttet å eksistere etter Sovjetunionens sammenbrudd i 1991.

De tre begrepene oppstod ikke samtidig. Etter andre verdenskrig begynte man å snakke om NATO og Warszawapakten som to store blokker ved å benytte begreper som «østblokken» og «vestblokken.» Det ble imidlertid raskt påpekt at det var mange land som ikke passet inn i disse to kategoriene, og i 1950-årene begynte man å kalle disse landene for «den tredje verden». Deretter begynte det for noen å virke naturlig at det også måtte være en «første verden» og en «andre verden».

Det ble vanlig å referere til de landene som falt innenfor Sovjetunionens innflytelsessfære som «den andre verden». Ut over selve Sovjetunionen omfattet begrepet også mesteparten av Øst-Europa, som var kontrollert av sovjetisk støttede satellittregjeringer som arbeidet tett sammen med Moskva. Begrepet «den andre verden» ble i visse tilfeller også brukt til å referere til land som hadde en kommunistisk regjering, men som stadig til en viss grad stod i motsetning til Moskva. Eksempler på slike land er Kina, Albania og Jugoslavia.

Det var imidlertid en rekke land som ikke passet riktig inn i denne enkle definisjonen av verdens oppdeling, og de landene inkluderte blant annet Sveits, Sverige og Irland, som hadde valgt å ikke være medlemmer av NATO og å være nøytrale. Finland falt inn under den sovjetiske innflytelsesfæren, men var verken kommunistisk eller et medlem av Warszawapakten. Østerrike hørte under den amerikanske innflytelsessfæren, men i 1955 da landet oppnådde full uavhengighet, ble det på betingelse av at landet forble nøytralt. Tyrkia som ble medlem av NATO i 1952 befant seg geografisk sett ikke i Vest-Europa, og var ikke industrialisert. Spania ble ikke medlem av NATO før 1982, da den kalde krigen nesten var over og etter at den fascistiske diktatoren Francisco Franco var død.

I de senere tiårene har mange «utviklingsland» (u-land) i stadig økende grad begynt å bli industrialisert, og begrepet «den fjerde verden» har oppstått. Dette begrepet sikter til landene som ofte mangler en industriell infrastruktur.