De vises stein

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
For boka Harry Potter og De vises stein og filmen Harry Potter og De vises stein (film), se det.

De vises stein eller de vises sten (på tysk Stein der Weisen, engelsk philosophers' stone og middelalderlatin lapis philosophorum, «filosofenes stein») er ifølge alkymien i middelalderen et stoff eller et middel som har fantastiske egenskaper. Det skulle for eksempel kunne forvandle uedle metaller til sølv og gull. Stoffet trengtes også for å fremstille «livseliksiret» som skulle kunne utsette døden, gjøre mennesker yngre eller udødelige. De vises stein har vært en slags «hellig gral» i Vestens magiske kjemi: Ifølge «åndelig (spirituell) alkymi» ville den som klarte å lage slike stoffer, bli «et opplyst menneske» og «fullende mesterverket».[trenger referanse]

Beskrivelsene av og forestillingene om de vises stein har vært mange og gåtefulle. Troen på slike stoffer skal stamme fra kinesisk alkymi og ha kommet til Europa via araberne.[trenger referanse] Blant oldtidens filosofer var ideen kjent som «diamantsjelen».[trenger referanse]

I alkymi – forandring av metaller[rediger | rediger kilde]

Forestillingen om forandring av metaller stammer visstnok fra teoriene til Jabir Ibn Hayyan (ca.721-ca.815), også kjent som alkymisten Geber. Han beskrev hvert av Aristoteles’ «fire elementer» etter grunnegenskapene varme, kulde, tørrhet og fuktighet:

  • ild var varmt og tørt
  • jord var kaldt og tørt
  • vann var kaldt og fuktig
  • luft var varmt og fuktig

Gebler konkluderte med at alle metaller bygget på disse fire prinsippene. To av dem var indre og to av dem ytre. Videre mente han at man kunne forandre et metall til et annet ved å bytte om på dets grunnleggende prinsipper. Denne transmutasjonen kunne angivelig komme i stand ved hjelp av et annet stoff som ble kalt al-iksirarabisk, et ord vi kjenner som eliksir. Man trodde at stoffet kunne være et tørt pulver, laget av en mytisk stein – De vises stein. Steinen skulle være sammensatt av noe kalt carmot.

Geblers teori og ideen om de vises stein kan ha oppstått fordi gull og sølv kan skjule seg i legeringer og malm. Hvis slike materialer får den riktige kjemiske behandlingen, kan en utvinne edle metaller. Gebler blir for øvrig sagt å være oppfinneren av aqua regia, «kongevann», en blanding av saltsyre og salpetersyre, et av få stoffer som kan oppløse gull. Stoffet er fortsatt i bruk for gjenvinning og rensing av gull.

De vises stein i populærkulturen[rediger | rediger kilde]

«De vises stein» har gjennom årene vært nevnt i litteratur, film og tegneserier.