Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) skal som sitt ansvarsområde ha den forskningsetiske virksomhet innen naturvitenskap og teknologi, industri-, landbruks- og fiskeriforskning, samt deler av bio- og genteknologisk forskning.

NENT er en uavhengig instans, opprettet ved Stortingsvedtak i 1990, som med utgangspunkt i de verdier som er felles i befolkningen skal fungere som nasjonal utkikkspost, opplyser og rådgiver i forskningsetikk innenfor de aktuelle fagområder. Komiteen har samtidig ansvar for forebygging av vitenskapelig uredelighet innen sitt virkeområde.

Tilsvarende nasjonale etiske komitéer er også oppnevt for fagområdene medisin og helsefag (Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag) og samfunnsvitenskapene og humaniora (Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsfag og humaniora). Medlemmer oppnevnes av Kunnskapsdepartementet etter tilrådning fra Norges forskningsråd.

Forskningsetiske retningslinjer[rediger | rediger kilde]

I september 2007 la NENT frem sine forskningsetiske retningslinjer for naturvitenskap og teknologi.[1]

NENTs retningslinjer består av 24 punkter, og tar for seg følgende tema:

  • Forskningens overordnede forpliktelser overfor miljø, samfunn og mennesker.
  • God forskningspraksis.
  • Usikkerhet og risiko i forskningen, samt betydningen av føre-var-prinsippet.
  • Beskyttelse av dyr i forskning.
  • Forskningens forhold til tradisjonelle og alternative kunnskapskilder.
  • Åpenhet, oppdragsforskning og interessekonflikter.
  • Varsling og etisk ansvar.
  • Forskning og populærvitenskapelig formidling.

Retningslinjene er dessuten supplert med forslag til en vitenskapsed.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]