Hopp til innhold

Datasimulering

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Datasimulering er en beregning eller måling som gjøres på en datamaskin. I en datasimulering brukes det dataprogrammer som kan regne og systematisere store mengder informasjon. I slike dataprogrammer er det meningen å legge inn alt det vi vet på forhånd, og på den måten kan datamaskinen regne ut det vi ikke vet.

Animasjon av sirkulær bølge.

Slike simuleringer brukes i dag blant annet for å simulere eller etterligne for eksempel endringer i klimaet. På den måten er det mulig å finne ut hva slags endringer i klimaet som kan skje blant annet i Norge. Den fremtidige befolkningsveksten kan også simuleres i et dataprogram. Da er det nødvendig å legge inn det vi vet om befolkningsveksten i verden fram til i dag. Hvor mange som dør og blir født hvert år er viktig å ha med i en slik simulering. Hvis det flytter mange mennesker inn eller ut av et område er det nødvendig å ha med det i simuleringen.

En simulering som foregår på datamaskinen er vanligvis svært nøyaktig og med få feil. Resultatene av en slik datasimulering er avhengig av hvor lett eller vanskelig det er å omsette et virkelig forsøk til teoretisk beregning.