Cuesta

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Skjematisk tverrsnitt av tre cuestaer. Lag av hardere bergarter har mørkere farge enn mykere lag
Cuestalandskap: Gran Sabana i sørøstlige Venezuela

En cuesta er en ås- eller fjellrygg som dannes ved forvitring av skråstilte lag av sedimentære bergarter. Landformen karakteriseres av en bratt skrent på den ene siden og en svakt skrånende helning på den andre siden. Landformen er svært sjelden i Norge, men devon-områdene i Sogn og Fjordane og kambrosilur-området mellom Hønefoss og SteinsfjordenRingerike er eksempler på at det finnes.[1] På Ringerike består cuestaene av kalkåser (i nord-sør retning) med rik kalkfuruskog, som i Hurum-/Burudåsen naturreservat.

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Bryhni, Inge. (2016, 10. mars). Cuesta. I Store norske leksikon. Hentet 5. desember 2016 fra https://snl.no/cuesta.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]