Cermaq Group

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
(Omdirigert fra Cermaq)
Hopp til: navigasjon, søk
Cermaq Group AS
Cermaq Group AS
Organisasjonsform Aksjeselskap
Nøkkelopplysninger 971 647 949
Etablert 1995[1]
Hovedkontor Dronning Eufemias gate 16, Oslo
Styreleder Bård Mikkelsen[2]
Adm. dir. Geir Molvik[3]
Nettside cermaq.no

Cermaq Group AS (OSE: CEQ) er et norsk selskap med virksomhet innenfor havbruk, hovedsakelig oppdrett av rød fisk (laks og ørret) hvor selskapet er verdens tredje største.[4] Selskapet drev tidligere også fôrproduksjon til oppdrettsfisk gjennom datterselskapet EWOS, men EWOS ble solgt til oppkjøpsfondene Altor og Bain Capital i juli 2013.[5] Cermaq har virksomhet i Norge, Chile og Canada.[4] Selskapet ble opprettet i januar 1995 ved at forretningsdelen i Statens kornforretning ble skilt ut til et eget foretak, da med navnet Statkorn Holding. Selskapet skiftet navn til dagens i 2001.[6] Navnet Cermaq er en forkortelse for Cereals and Marine Aquaculture (engelsk for «korn og marin akvakultur»).[7]

Historie[rediger | rediger kilde]

Cermaq ble opprettet som følge av Stortingets vedtak i 1995 om å oppheve kornmonopolet fra 1920-årene.[6] Stortingets vedtak ble igjen fattet på bakgrunn av den nye WTO-avtalen som trådde i kraft 1. juli 1995 og som medførte at markedsordningen for korn ble endret – avtalen krevde et skille mellom konkurransedelen og forvaltningsdelen. På bakgrunn av dette ble forretningsvirksomheten skilt ut fra forvaltningsbedriften Statens kornforretning i et eget aksjeselskap, Statkorn Holding AS, fra 1. juli 1995. Ved utgangen av 1996 var det 582 ansatte i konsernet.[8] Selskapet hadde ved opprettelsen til formål å «drive import, produksjon, videreforedling og omsetning av korn, kornprodukter og kraftfôr på forretningsmessig basis og i konkurranse med andre aktører i markedet».[9] Allerede fra starten hadde Statkorn Holding en liten eierandel i et lite fiskefôrselskap som så vokste seg til å bli NorAqua. Veien fra jordbruksnæringen og over til fiskenæringen startet imidlertid for alvor i september 1999 da Statkorn Holdnings daværende datterselskap Stormøllen, som produserte kraftfôr, ble solgt til Felleskjøpet, mens Statkorn Holdning kjøpte Felleskjøpets fiskefôraksjer. I mars 2000 kjøpte Statkorn Holding så EWOS for 1,8 milliarder kroner. Styret i selskapet ønsket ytterligere ekspansasjon også utenfor Norge, og Statkorn Holding kjøpte så, med Stortingets godkjennelse, opp oppdrettsselskaper i Chile, Canada og Shetland.[6] Cermaq har siden vokst til å bli verdens tredje største oppdrettsselskap innen rød fisk.

Statens eierskap[rediger | rediger kilde]

Statkorn Holding var 100 % statseid fram til og med 1998, da staten solgte seg ned til 80 %. Deretter ble det i 1999 gitt klarsignal fra Stortinget om videre salg av inntil 25 % av aksjene med mål om å selge ned til 51 % og i november 2000 åpning for nedsalg helt til 34 %, men det ble ikke gjennomført ytterligere nedsalg før i oktober 2005 da statens eierandel ble redusert fra 79,38 % til 43,54 %. I mellomtiden ble selskapet fra 1. juli 2001 ført over fra Landbruksdepartementet til Nærings- og handelsdepartementet. I 2013 kjøpte staten seg opp igjen til en eierandel på 59,17 prosent.[8]

Den 20. oktober 2014 aksepterte Nærings- og fiskeridepartementet å selge statens aksjer i Cermaq til det japanske selskapet Mitsubishi Corporation.[10]

Bærekraft[rediger | rediger kilde]

Cermaq har som visjon å være et internasjonalt ledende selskap innen havbruk, med hovedvekt på bærekraftig produksjon av fôr til, og oppdrett av laks og ørret. Selskapet profilerer seg på bærekraftig havbruk og økonomisk bærekraft[11].

Cermaqs bærekraftsrapport[12] er basert på Global Reporting Initiative[13] (GRI) og utvidet med en rekke bransjespesifikke indikatorer, som for eksempel bruk av medisiner, lakselus, rømming og marine råvarer i fôr.

Kritikk av bærekraft i Cermaqs virksomhet[rediger | rediger kilde]

Cermaq ble i 2009 klaget inn for OECDs kontaktpunkt i Norge for brudd på retningslinjene for flernasjonale selskap. Forum for Utvikling og Miljø og Naturvernforbundet som sto bak klagen mente at selskapet hadde brutt reglene for miljøvern, urfolksrettigheter, arbeidsstandarder og menneskerettigheter.[14] I felleserklæringen fra innklagerne og Cermaq heter det blant annet:

«Cermaq erkjenner at oppdrettsnæringen i Chile, inkludert Cermaqs oppdrettsvirksomhet, ikke var bærekraftig slik den ble drevet før fiskehelsekrisen i 2007. [...] Det er en sammenheng mellom måten oppdrett har vært drevet på i Chile og utbredelsen av fiskesykdom som førte til kollaps i næringen [..]»[15]

Naturvernforbundet hadde siden 2001 prøvd å påvirke Cermaq til å ta bedre hensyn til miljø og urfolksrettigheter.[16] Den chilenske organisasjonen EcoOceanos mener felleserklæringen viser tydelige signaler fra Cermaq, men at det fortsatt er betydelige problemer i fiskeoppdrettssektoren i Chile.[17]

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ Cermaqs historie
 2. ^ Styret i Cermaq
 3. ^ Konsernledelsen i Cermaq
 4. ^ a b «Mainstream Norway skifter navn til Cermaq Norway». Lokalavisa NordSalten. 19. november 2013. Besøkt 30. november 2013. 
 5. ^ Cermaq selger Ewos for 6,5 milliarder kroner
 6. ^ a b c «Politikernes oppdrettsselskap». DN.no. 8. november 2001. Besøkt 30. november 2013. 
 7. ^ Store norske leksikon
 8. ^ a b «Cermaq ASA». Forvaltningsdatabasen. Besøkt 30. november 2013. 
 9. ^ «Statkorn Holding AS». Regjeringen.no. 10. februar 2000. Besøkt 30. november 2013. 
 10. ^ Pressemelding
 11. ^ [1]
 12. ^ Cermaqs bærekraftsrapport
 13. ^ Global Reporting Initiative
 14. ^ Naturvernforbundet.no, Laksegigant skifter kurs
 15. ^ Felleserklæring OECD kontaktpunkt
 16. ^ Forum For Utvikling og miljø, Hvitebok
 17. ^ Uttalelse fra EcoOceanos i Chile

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]