Cermaq Group

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Cermaq Group AS
Cermaq.svg
Org.formAksjeselskap
Org.nummer971 647 949
Etablert1995
HovedkontorOslo
StyrelederYu Sato[1]
Adm. dir.Geir Molvik[2]
Nettsidehttp://www.cermaq.com

Cermaq Group AS er et norsk selskap med virksomhet innenfor havbruk, hovedsakelig oppdrett av rød fisk (laks og ørret). Selskapet er et heleid datterselskap av Mitsubishi Corporation, og er verdens nest største innen lakseoppdrett.[3] Selskapet ble opprettet i januar 1995 ved at forretningsdelen i Statens kornforretning ble skilt ut til et eget foretak, da med navnet Statkorn Holding. Cermaq har oppdrettsvirksomhet i Norge, Chile og Canada.[3]

Historie[rediger | rediger kilde]

Cermaq ble opprettet som følge av Stortingets vedtak i 1995 om å oppheve kornmonopolet fra 1920-årene.[4] Stortingets vedtak ble igjen fattet på bakgrunn av den nye WTO-avtalen som trådte i kraft 1. juli 1995 og som medførte at markedsordningen for korn ble endret – avtalen krevde et skille mellom konkurransedelen og forvaltningsdelen. På bakgrunn av dette ble forretningsvirksomheten skilt ut fra forvaltningsbedriften Statens kornforretning i et eget aksjeselskap, Statkorn Holding AS, fra 1. juli 1995. Ved utgangen av 1996 var det 582 ansatte i konsernet.[5] Selskapet hadde ved opprettelsen til formål å «drive import, produksjon, videreforedling og omsetning av korn, kornprodukter og kraftfôr på forretningsmessig basis og i konkurranse med andre aktører i markedet».[6] Allerede fra starten hadde Statkorn Holding en liten eierandel i et lite fiskefôrselskap som så vokste seg til å bli NorAqua. Veien fra jordbruksnæringen og over til fiskenæringen startet imidlertid for alvor i september 1999 da Statkorn Holdnings daværende datterselskap Stormøllen, som produserte kraftfôr, ble solgt til Felleskjøpet, mens Statkorn Holdning kjøpte Felleskjøpets fiskefôraksjer. I mars 2000 kjøpte Statkorn Holding så EWOS for 1,8 milliarder kroner. Styret i selskapet ønsket ytterligere ekspansasjon også utenfor Norge, og Statkorn Holding kjøpte så, med Stortingets godkjennelse, opp oppdrettsselskaper i Chile, Canada og Shetland.[4] Selskapet skiftet navn til dagens i 2001.[4] Navnet Cermaq er en forkortelse for Cereals and Marine Aquaculture (engelsk for «korn og marin akvakultur»).[7]Selskapet drev tidligere også fôrproduksjon til oppdrettsfisk gjennom datterselskapet EWOS, men EWOS ble solgt til oppkjøpsfondene Altor og Bain Capital i juli 2013.[8] Mitsubishi Corporation kjøpte Cermaq i 2014.

Statens eierskap[rediger | rediger kilde]

Statkorn Holding var 100 % statseid fram til og med 1998, da staten solgte seg ned til 80 %. Deretter ble det i 1999 gitt klarsignal fra Stortinget om videre salg av inntil 25 % av aksjene med mål om å selge ned til 51 % og i november 2000 åpning for nedsalg helt til 34 %, men det ble ikke gjennomført ytterligere nedsalg før i oktober 2005 da statens eierandel ble redusert fra 79,38 % til 43,54 %. I mellomtiden ble selskapet fra 1. juli 2001 ført over fra Landbruksdepartementet til Nærings- og handelsdepartementet. I 2013 kjøpte staten seg opp igjen til en eierandel på 59,17 prosent.[5]

Den 20. oktober 2014 aksepterte Nærings- og fiskeridepartementet å selge statens aksjer i Cermaq til det japanske selskapet Mitsubishi Corporation.[9] Cermaq er etter dette et heleid datterselskap av Mitsubishi Corporation.

Bærekraft[rediger | rediger kilde]

Cermaq har som visjon å være et internasjonalt ledende selskap innen havbruk. Selskapet profilerer seg på bærekraftig havbruk og økonomisk bærekraft[10].

Cermaqs bærekraftsrapport[11] er basert på Global Reporting Initiative[12] (GRI) og utvidet med en rekke bransjespesifikke indikatorer, som for eksempel bruk av medisiner, lakselus, rømming og marine råvarer i fôr. Cermaqs bærekraftrapport er eksternt revidert. Selskapet legger stor vekt på åpenhet og publiserer bærekraftresultater hvert kvartal på sin hjemmeside.

Cermaq har vunnet bred anerkjennelse for sin rapportering, både gjennom Farmandprisen (Norge ) og gjennom Seafood Intelligence sin rangering av verdens lakseselskaper og av sjømatsektoren generelt.

Da Cermaq var et statlig eid, børsnotert, internasjonal oppdrettsselskap var det også gjenstand for strid rundt virksomheten, og i 2009 ble Cermaq klaget inn for OECDs kontaktpunkt i Norge for brudd på retningslinjene for flernasjonale selskap. Forum for Utvikling og Miljø og Naturvernforbundet som sto bak klagen mente at selskapet hadde brutt reglene for miljøvern, urfolksrettigheter, arbeidsstandarder og menneskerettigheter.[13] Partene ble enige om en felleserklæring.[14]

Cermaq er aktivt engasjert i arbeidet med FNs bærekraftmål for 2030, og har valgt ut fem mål der virksomheten kan ha den største påvirkningen. Dette er; 2 (Zero Hunger),8 ( Decent work an economic Growth) ,12 (Responsible consumption and Production),13,(Climate action) og 14 (Life below water). I rapporten Future of Spaceship Earth som ble presentert til FNs Global Compact i september 2016 er Cermaq holdt frem som en foregangsbedrift for målet Life below water

Referanser[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]