Censor

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Vanlige uttrykk under Romerriket
Romerske kongedømme
(753 f.Kr.–509 f.Kr.)
Romerske republikk
(509 f.Kr.–27 f.Kr.)
Keiserriket
(27 f.Kr–1453 e.Kr)
Principatet Dominatet
Vestromerriket Østromerriket
Magistrat
Konsul Pretor
Kvestor Promagistrat
Aedil Tribun
Censor Guvernør
Ekstraordinære magistrater
Diktator Magister equitum
Triumvirat Decemviri
Vanlige titler og betegnelser
Pontifex Maximus Legatus
Dux Officium
Prefekt Vicarius
Vigintisexviri Liktor
Magister militum Imperator
Princeps senatus Keiser
Augustus Caesar
Tetrarki Ridder
Politiske institusjoner
Senatet Cursus honorum
Folkeforsamlingene Kollegialitet
Romerretten Romersk borger
Imperium Concilium Plebis

Censorene førte liste over borgerne i antikkens Roma. De fastsatte hva hver skulle betale i skatt, og hvilken type militærtjeneste borgeren skulle gjøre. De ordnet også borgerne på tribus, avstemningsdistrikter, og avgjorde derved kvaliteten på den stemme borgeren kunne avgi i comitiene. Folketellingen ble avsluttet med et renselsesoffer som grunnla byen på ny og sikret den gudenes støtte. De stilte også opp listen over medlemmer av senatet.

Kilder[rediger | rediger kilde]

  • Qviller, Bjørn (1999): Romersk politisk kultur og sosiologisk historie, Cappelen Akademiske Forlag