Butan

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
n-Butan
Nettoformel: C4H10
Kjemisk formel: CH3(CH2)2CH3
Fare(r):
Hazard FF.svg
Ekstremt brannfarlig(F+)
Fysiske egenskaper
Tetthet 0,584 g/cm³ (gassfase)
Molvekt 58,10 g/mol
Smeltepunkt: −138,3 ° C (101,325 kPa)
Kokepunkt: −0,5 ° C (101,325 kPa)
Identitetsnummer
CAS-nummer: 106-97-8
-
2-Metylpropan, isobutan
Nettoformel: C4H10.
Kjemisk formel: CH3CH(CH3)2
Fysiske egenskaper
Tetthet 0,563 g/cm³ (gassfase)
Molvekt 58,10 g/mol
Smeltepunkt: −159,6 ° C (101,325 kPa)
Kokepunkt: −11,7 ° C (101,325 kPa)
Identitetsnummer
CAS-nummer: 75-28-5
For å lese om landet i Asia, se Bhutan.

Butan er et hydrokarbon med fire karbonatomer. Butan har to isomerer, n-butan og isobutan (2-metylpropan). Butan kan produseres fra råolje.

Butan er en bestanddel i LPG (flytende petroleumsgass, på engelsk liquefied petroleum gas). Andre bruksområder er som lightergass og som kjølemedium i kjøleskap og frysere. Butan brukes også som drivgass i en del spraybokser.

Butan under trykk blir flytende, også ved romtemperatur, noe som gjør lagringsvolumet betraktelig mindre. Gassen er derfor vanlig til gassflasker i alle formater fra lightere/påfyllingsflasker for slike, via camping- og gassgrillbeholdere og til gasstanker til oppvarming av hus samt til matlaging.

Gassen er lettantennelig og kan gi eksplosjonsfare ved feil bruk.

Modell av butan.