NOU 2011: 7, Brochmann-utvalget

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
(Omdirigert fra «Brochmann-utvalget»)

Brochmann-utvalget, eller Velferd- og migrasjonsutvalget, var et regjeringsoppnevnt utvalg, satt til å vurdere økt migrasjon og internasjonal mobilitet og konsekvenser for den norske velferdsmodellen. Utvalget ble satt ned 6. mai 2009 og den ferdige utredningen, NOU 2011:7 «Velferd og migrasjon - Den norske modellens framtid», ble overlevert til regjeringen 10. mai 2011.[1][2] Utvalget ble ledet av professor i sosiologi Grete Brochmann.

Utvalgets mandat var bredt, og de skulle blant annet vurdere trygdeordninger og virkemidlene i integrerings- og arbeidsmarkedspolitikken. Videre skulle utvalget uttale seg om sider ved innvandringspolitikken som kunne ha relevans for den fremtidige utformingen av Norges velferdsmodell.

Ved fremleggelsen av utredningen ble følgende hovedanbefalinger gitt:

  • «En videreføring av likebehandlings- og integreringspolitikken som hovedstrategi.»
  • «Å satse på en kombinasjon av kompetanseheving, aktivisering og tilrettelegging for å bygge broer inn i arbeidslivet.»
  • «At ytelser kan vris fra kontantoverføringer til tjenester og tiltak som fremmer deltakelse.»
  • «Et videre arbeid for å sikre ordnede forhold i arbeidslivet.»

Brochmann ble i 2015 utnevnt for et nytt utvalg, av enkelte omtalt som Brochmann II-utvalget, som skal vurdere de langsiktige konsekvensene av høy innvandring.[3] Dette utvalget la frem sin utredning i februar 2017.[4]

Innholdsfortegnelse[rediger | rediger kilde]

Kap. 3 Den norske velferdsmodellen

Kap. 4 Innvandringspolitikk og utlendingslovgivning

Kap. 5 Integrerings- og arbeidslivspolitikk

Kap. 6 Velferdsordninger ved inn- og utvandring

Kap. 7 Migrasjon og demografiske hovedtrekk

Kap. 8 Arbeidsmarkedstilknytning

Kap. 9 Inntekt, velferd og levekår

Kap. 10 Den norske velferdsstaten i utlandet

Kap. 11 Utviklingsrekk og reformer i andre land

Kap. 12 Økonomisk bærekraft

Kap. 13 Velferdsmodellens legitimitet

Kap. 14 Vurdering av tiltak

Utvalgets medlemmer[rediger | rediger kilde]

Tilsvarende analyser fra andre land[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]