Bri

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Bri er en fiktiv landsby fra J.R.R. Tolkiens fiktive verden Midgard. Den ligger øst for Hobsyssel, sør for Fornost Erain, og vest for Blåsteråsene. Den er noen ganger sagt at han var inspirert av landsbyen Brill i Oxfordshire som Tolkien besøkte regelmessig i sine tidligste år ved Oxford.

Bri var en gammel bosetning av menn i Eriador på det tredje tidevervets tid, men etter at kongeriket Cardolan, som det hadde hørt innunder, hadde falt sammen og blitt utslettet, fortsatte Bri å drive seg selv uten noen sentral autoritet eller regjering i mange hundre år. Bri var den vestligste av alle menneskenes bosetninger i Midgard på den tiden da krigen om ringen ble utkjempet, og var en av bare tre eller fire bebodde bosetninger i hele Eriador. På ringkrigens tid lå Ødekroen omtrent et dagsritt øst fra landsbyen ifølge Aragorn, men ikke noe annet er kjent om det stedet.

Direkte til vest fra Bri lå Dyssemoene og Gammelskogen. Bri var hovedlandsbyen av Briland, en liten skogklett region nær kryssingspunktet av de nord-sør og øst-vest gående hovedveiene gjennom Eriador. Rundt Bribakken er det et tynt belte av dyrket mark

Briland var den eneste delen av Midgard hvor menn og hobbiter bodde side om side. Folkene i Bri mener selv at de er etterkommere av de første menneskene som vandret vestover i Midgard. Hobittene i Briland gjorde krav på å være de eldste hobittene i hele verden.

Navnet Bri betyr ås ifølge Tolkien, noe som spiller på det at Bri og det omliggende Briland var sentrert rundt en stor ås. Det var tre andre landsbyer i Briland i tillegg til Bri.

  • Tuftom var for det meste befolket av hobbiter som livnærte seg av litt jordbruk, for det meste pipeurt. Tuftom var på den sørøstre siden av Bribakken, og dermed sør for Kløfta og Arset. Det var den eneste landsbyen (foruten Bri selv) som var synelig fra Østaveien.
  • Kløfta var neste for det meste befolket av mennesker, men også noen hobbiter. De levde alle av jordbruk. Kløfta lå i en dyp dal ved kanten av Setskogen, og ved kanten av Bribakken, mellom de to landsbyene Arset og Kløfta.
  • Arset er den av landsbyene lengst mot nord. Den ligger i utkanten av Setskogen, og var nesten bare bebodd av mennesker.


I Ringens brorskap møtte Frodo Lommelun, Sam, Munti og Pippin Vidvandre (Aragorn) på det største og mest populære vertshuset i Bri, Den steilende ponni, eid av Byggelmann Balderbrå. Senere i Ringens brorskap, mens hobbitene ennå er i Bri, prøver Ringskrømtene å drepe dem, men til alt hell hadde Vidvandre forventet dette, og hobbitene er derfor på hans rom, og ikke på sitt eget, da de Ringskrømtene angriper. Hobbitene kommer også tilbake til Bri mot slutten av historien (Atter en konge) på veien tilbake til Hobsyssel.

Bri er også stedet hvor Gandalv og Thorin Eikenskjold hadde møttes ved en tilfeldighet en gang tidligere. De tenkte begge på det samme problemet: dragen Smaug ved Ensomfjellet øst i Midgard. Dette møtet førte til at Thorin Eikenskjold og 12 andre dverger sammen med hobbiten Bilbo Lommelun la ut på en underlig reise til nettopp dette fjellet dor å vinne tilbake dvergenes tapte skatt. Denne reisen fører til Smaugs død og til at Bilbo finner den ene ringen. Hvis Smaug hadde levd helt til Krigen om ringen så hadde han utgjort en mulig trussel.