Blå Kors

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
(Omdirigert fra Blåkors)
Hopp til navigering Hopp til søk

Blå Kors er en diakonal felleskristen frivillig organisasjon som driver avholdsarbeid og behandler rusavhengige. Hovedmålsettingene for organisasjonen er å hjelpe rusavhengige, utbre den rusfrie livsstilen og formidle det kristne budskapet gjennom ord og handling.

Historie[rediger | rediger kilde]

«Das Blaue Kreuz» ble stiftet av Louis-Lucien Rochat den 21. september 1877 i Genève i Sveits.

Sokneprest Ole Theodor Moe tok initiativet til å stifte Blå Kors i Norge. Han arbeidet i 1906 som prest i Kristiania Indremission (senere Oslo Indremisjon, i dag Kirkens Bymisjon i Oslo). 2. mars 1906 innkalte han til et møte hvor han sammen med ti andre interesserte stiftet den første blåkorsforeningen i Norge. Foreningen ble en av foreningene som allerede fantes innen Kristiania Indremission.[1]

Det første offisielle møtet ble holdt 26. august 1906, hvor 87 personer tegnet seg som medlemmer. 3. september samme år ble den første kvinneforeningen innenfor organisasjonen stiftet. De første «blåkorsstuene» kom i gang i 1907. Medlemstallet i Blå Kors vokste jevnt og trutt de første ti årene av organisasjonens historie. I 1915 var det 10 000 medlemmer på landsplan, med Ålesund blåkorsforening som den største med hele 1 559 medlemmer. To år senere hadde medlemstallet på landsplan nådd 12 000.

Et eget barnearbeid ble tidlig etablert i Blå Kors. I 1914 fantes 26 barneforeninger med til sammen 2 500 medlemmer. Tjue år senere var tallet på barneforeninger vokst til 314 med 5 512 medlemmer. Blå Kors' første speidertropp ble etablert i Bergen i 1918.

I 1924 ble Ole Steffensen Isene ansatt som den første generalsekretæren i Blå Kors. Han ble i stillingen fram til 1939.[1]

Norge[rediger | rediger kilde]

Utdypende artikkel: Blå Kors Norge

Institusjoner[rediger | rediger kilde]

I 1909 ble Blåkorshjemmet på Eina innviet. Dette ble Norges første kursted for alkoholikere. Året etter ble det første herberget med plass til 30 mann etablert i Oslo. Tilsvarende herberger ble gjennom de neste 24 år etablert i Kristiansand, Ålesund, Sandefjord, Drammen, Bergen, Horten, Tønsberg, Halden, Fredrikstad og Stavanger. I 1929 ble et herberge utelukkende for kvinner etablert i Oslo.[1]

I 1949 ble Lolandsheimen i Øvrebø ved Kristiansand etablert og ble gitt offentlig godkjenning som kursted. I 1950 ble den første sosialsekretæren ansatt, og i perioden 195258 ble det bygget ut mange tilsynshjem i Norge. Tilsynshjemmene skulle danne en viktig del av grunnstammen til det som ble Blå Kors' mangfold av diakonale virksomheter.

SkogliheimenAskøy ved Bergen ble etablert som behandlingshjem i 1957. Året etter kom Blå Kors sin første klinikk i Storgaten i Oslo. Blå Kors Sosialhjem ble etablert i 1963 i Haugesund, og Håkøy Helseheim ble etablert i Tromsø i 1968. Samme år fikk Blå Kors sitt første tilbud om videregående opplæring med etableringen av Hop yrkesskole på Askøy.

Organisasjon[rediger | rediger kilde]

Blå Kors har tradisjonelt vært delt inn i to avdelinger; sosialavdelingen (med institusjonene) og organisasjonsavdelingen (foreningsarbeidet). Ettersom institusjonene vokste seg sterke og fagidentiteten i disse ble tydeligere, vokste det frem et skille mellom de to leddene. På landsmøtet i 1999 klarte en å samle organisasjonen og fjerne todelingen. Blå Kors har en uttalt målsetning om å forene frivillig innsats på rusfeltet med profesjonelt behandlingsarbeid.

Landsadministrasjonen / hovedkontoret ligger i Storgata, Oslo. Her ligger også et av regionkontorene til Blå Kors, Blå Kors Øst. En av Blå Kors Øst sine virksomheter er Steg for Steg, et brukerdrevet prosjekt som ble etablert i 2005, og er finansiert av Helsedirektoratet. Steg for Steg samarbeider med behandlingsapparatet og driver et aktivitetstilbud for rusmiddelavhengige, med aktiviteter innenfor idrett, kultur og natur.

Blå Kors i dag[rediger | rediger kilde]

Ved siden av informasjonsarbeid og forebyggende arbeid driver Blå Kors Norge 34 diakonale virksomheter. Organisasjonen hadde i 2006 2 530 medlemmer.[2] Organisasjonen har nesten 800 i daglig arbeide , de fleste av disse jobber i Blå Kors sine mange institusjoner[2].

De største institusjonene i dag er Borgestadklinikken (Skien), Lade Behandlingssenter (Trondheim), Askøy Blå Kors Klinikk (Bergen)[død lenke], Bragernes Behandlingssenter (Drammen)[død lenke], Haugaland A-senter(Haugesund), Blå Kors Senter (Oslo), Blå Kors Behandlingssenter Eina, Loland Behandlingssenter (Loland v/ Kristiansand)[død lenke] og Duedalen Blå Kors Behandlingssenter v/ Stavanger.

Det frivillige arbeidet drives i regi av de lokale blåkorsforeninger rundt om i landet. Det er for eksempel forebyggende tiltak for barn og unge (Blå Kors Ungdom), ferietilbud for mødre og barn fra hjem med rusproblemer, kontaktsentre og kafeer som fanger opp dem som faller utenfor det offentlige hjelpeapparat etc.

Fra 2008 ble vedtektene endret, slik at organisasjonen også kan oppta medlemmer som ikke avgir medlemsløftet: «Jeg forplikter meg til ikke å bruke alkohol eller annen rusgift».

TV-aksjonen 2008[rediger | rediger kilde]

For 2008 var det Blåkors som ble tildelt TV-aksjonen. Søndag 19. oktober 2008 gikk over 100.000 bøssebærere over hele Norge og samlet inn penger til Blåkors.[3] Totalt ble det samlet inn 192 024 363,27 kroner.[4] Midlene fra TV-aksjonen Blå Kors skal gå til en rekke ulike prosjekter i Norge rettet mot barn og unge som er rammet av voksnes rusmisbruk. Aksjonen skal også bidra til at barn utenfor Norges grenser får hjelp gjennom prosjekter blant annet i Ukraina, Brasil, India og Lesotho.[5]

Referanser[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]