Bigganjarga naturminne

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Bigganjarga naturminne
VerneformNaturminne
Areal11,2 daa [1]
KommuneNesseby
Opprettet1967

Bigganjarga naturminne
70°07′51″N 28°39′53″Ø

Bigganjarga naturminne er et naturminne i Nesseby kommune i Finnmark. Det ligger innerst i Varangerfjorden, rundt 3 kilometer nordøst for Karlebotn, og ble opprettet i 1967 for å verne en forekomst av «eokambrisk» morenekonglomerat.[1]

Naturminnet er en spesiell bergformasjon som ligger like over fjærenivå. Formålet med fredningen er å bevare en unik forekomst av «eokambrisk» morenekonglomerat (tillitt) med et underlag av isskurt kvartsitt. Bikkanjárgatillitten er en forsteinet morene fra en istid i begynnelsen av jordens oldtid for ca 600 millioner år siden. Skuringsstripene på kvartsittunderlaget er dannet under samme istid (kalt «Varangeristiden»). Eokambriske morenekonglomerater er kjent også fra andre strøk av jorden. Bikkanjárgatillitten er imidlertid den eneste kjente med en kombinasjon av moreneavsetning og isskurt underlag, og er derfor som geologisk naturminne enestående i verden.[1]

Referanser[edit | edit source]