Anklagemyndigheden

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Anklagemyndigheden er Danmarks påtalemyndighet, som har til oppgave på samfunnets vegne å behandle og føre straffesaker ved domstolene etter reglene i retsplejeloven. Anklagemyndigheden skal sikre at skyldige blir stilt til ansvar, men også at uskyldige ikke blir rettsforfulgt. Derutover fører myndigheten kontroll med at politiets arbeide utføres lovlig.

Anklagemyndigheden, som hører under Justisministeriet, består av Rigsadvokaten (som er øverste sjef for Anklagemyndigheden), tre statsadvokaturer (Statsadvokaten i København, Statsadvokaten i Viborg og Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet) med de i alt 12 tilhørende politikretsene, samt to politikretsene for henholdsvis Grønland og Færøyene.

I alt beskjeftiger Anklagemyndigheden 1 100 ansatte, hvorav langt størstedelen har deres arbeidssted i politikretsene.

Anklagemyndighedens arbeide[rediger | rediger kilde]

Politidirektøren er offentlig anklager i første instans og dermed ansvarlig for strafforfølgningen (etterforskning og tiltalereisning, samt gjennomføring av straffesaker ved domstolene). Politidirektøren er dessuten sjef for det lokale politi. Politidirektøren er normalt utdannet jurist, men det er intet lovkrav om dette.

En sjefanklager bistår politidirektøren med kretsens funksjon som påtalemyndighet. I politikretsens påtalemyndighet arbeider dessuten anklagerfullmektiger, anklagere, senioranklagere, spesialanklagere og advokatursjefer, som alle er jurister. Sjefanklageren skal også være jurist. Den lokale påtalemyndigheten er oppdelt i advokaturer etter fagområder og ledes av advokatursjefer.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]