Hopp til innhold

Andre polske republikk

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Den andre polske republikk ble opprettet 6. november 1918. Polen ble dermed en selvstendig nasjon.

Grensene ble fastsatt i 1921 etter den polsk-sovjetiske krig, og landet hadde da et areal på 387 000 km², og 27,2 millioner innbyggere (folketelling 1921). I 1939, rett før utbruddet av andre verdenskrig hadde folketallet økt til ca. 35,1 millioner. En tredjedel av disse var minoritetsgrupper: Jøder (10 %), ukrainere og belarusere (17 %), tyskere (5 %) og litauere, russere og tsjekkere (1 %).

Historie[rediger | rediger kilde]

Etter å ha blitt okkupert av tyske og østerriksk-ungarske styrker sommeren 1915 ble de tidligere russiskstyrte delene av Polen proklamert som et uavhengig kongedømme 5. november 1916. Et regjerende statsråd ble opprettet, og fra 15. oktober 1917 fantes det også et regentråd (Rada Regencyjna). Deres mandat var å administrere landet under tysk overoppsyn inntil en konge kunne velges.

Andre polske republikk, 1939.

Bare en drøy måned før første verdenskrig sluttet, den 7. oktober 1918, ble statsrådet oppløst av regentrådet, som gjorde det klart at dens mål var å gjenetablere polsk uavhengighet. De fleste partier, med unntak av det Marxistiske sosialdemokratiske parti i kongedømmet Polen og Litauen, støttet dette trekket. 23. oktober ble en ny regjering under Józef Świerzyński innsatt. Świerzyński startet straks utskrivning av mannskap til den polske hæren.

5. november 1918 ble det første delegatsovjetet opprettet, og 6. november proklamerte kommunistene opprettelse av Republikken Tarnobrzeg. Samme dag proklamerte den midlertidige folkeregjeringen at den Andre polske republikk var opprettet, med Ignacy Daszyński som statsoverhode.

10. november kom Józef Piłsudski tilbake til Warszawa, etter å ha blitt sluppet fri av tyske myndigheter i Magdeburg. På grunn av hans popularitet, og fordi de fleste politiske partier støttet ham, ble han 11. november av regentrådet utnevnt til øverstkommanderende for den polske hær. Dette var samme dag som våpenhvile ble inngått mellom de stridende parter i første verdenskrig. Rådet oppløste seg selv 14. november, og overførte da all sin makt til Piłsudski. Flere regionale styringsorganer ble opprettet, og det brøt ut konflikter med ukrainerne i Lviv. Etter konsultasjon med Piłsudski ble Daszyńskis regjering oppløst, og en ny ble opprettet under Jędrzej Moraczewski.

I Versaillestraktaten av 1919 ble Polens uavhengighet bekreftet av de europeiske stormaktene. Traktaten fastslo også at noen tyske og østerrikske områder skulle tildeles Polen.

Den andre polske republikk endte i september 1939, da både tyske og sovjetiske styrker rykket inn i landet. Folkerepublikken Polen, ble opprettet etter andre verdenskrigs slutt i 1945.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]

Autoritetsdata