Forseelse

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Gå til: navigasjon, søk

Forseelse er et mindre alvorlig, straffbart lovbrudd etter norsk strafferett, og betegner som regel alle lovbrudd som ikke er forbrytelser. Ved siden av den strafferettslige gradsforskjellen, er saksgangen gjerne enklere for forseelser enn for forbrytelser. Forseelser kan ofte i større utstrekning enn forbrytelser avgjøres ved forelegg uten dom. Ved behandling av forseelser kreves det ofte ikke forsvarer. Forseelse har strafferamme på inntil 3 måneder. Nasking er et godt eksempel hva en forseelse kan være.

Lovbrudd som er "verre" enn forseelse kalles for forbrytelser.

Kilde: http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/regpubl/otprp/20032004/otprp-nr-90-2003-2004-/4/1/3.html?id=179344