Alle sjelers dag

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Alle sjelers dag eller allesjelersdag (lat.: commemoratio omnium animarum) er en kristen høytidsdag som feires den 2. november.

Dagen er til minne om alle sjeler som døde i troen, men ikke hadde fått lest sjelemesse og derfor fremdeles befant seg i skjærsilden. Dette var sjeler som de etterlevende derfor ba for. «På denne dag man bede må, for all den synd som utestå.»

I Den katolske kirke er dagen (som ble innført i år 998) en felles messedag for de døde som var så fattige at de ikke hadde penger til å la presten lese sjelemesse over seg. I den romersk-katolske kirke var det tradisjon med å tenne lys på gravene denne dagen.

I Den ortodokse kirke er dagen en festdag til ære for helgenen Eustachius.

Alle sjelers dag i Norge[rediger | rediger kilde]

Dagen har ikke lenger noen fast tradisjon i Norge og den er bare sjelden avmerket på primstaven. Om den var avmerket er primstavmerket menneskefigurer. Som minnedag falt denne dagen bort etter reformasjonen i Norge.

Tradisjonen sier også at en på denne dagen ikke skulle slå hardt med dørene, for da kunne en sjel komme i klemme. Noen steder var det forbudt å spinne garn på denne dagen. Man skulle også vokte seg vel for å arbeide på denne dagen, da slikt kunne være forbundet med uhell. Overtroen var også forbundet med straff fra sjelene i skjærsilden, som kunne vise seg på jorden og hjemsøke dem som hadde gjort dem urett mens de levde.

Se også[rediger | rediger kilde]