Air vice-marshal

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Gradens distinksjoner på Royal Air Forces tjenesteuniform: én bred galon og én vanlig galon

Air vice-marshal (forkortet AVM) er en høy militær grad i flere lands flyvåpen. Den oppsto og er stadig i bruk i Royal Air Force, og brukes også i en rekke andre flyvåpen med historiske britiske tradisjoner. I tillegg brukes den tidvis som engelsk oversettelse av tilsvarende grad i land med en ikke-britisk, flyvåpen-spesifikk gradstruktur.

I NATO har graden kode OF-7 i henhold til STANAG 2116.

Graden tilsvarer rear-admiral (kontreadmiral) i Royal Navy og major-general (generalmajor) i British Army. Den er lavere enn air marshal og høyere enn air commodore.