Hopp til innhold

Air marshal

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Gradens distinksjoner på Royal Air Forces tjenesteuniform: én bred galon og to vanlige galoner

Air marshal (forkortet Air Mshl eller AM) er en høy militær grad i flere lands flyvåpen. Den oppsto og er stadig i bruk i Royal Air Force, og brukes også i en rekke andre flyvåpen med historiske britiske tradisjoner. I tillegg brukes den tidvis som engelsk oversettelse av tilsvarende grad i land med en ikke-britisk, flyvåpen-spesifikk gradstruktur.

I NATO har graden kode OF-8 i henhold til STANAG 2116.

Graden tilsvarer vice-admiral (viseadmiral) i Royal Navy og lieutenant-general (generalløytnant) i British Army. Den er lavere enn air chief marshal og høyere enn air vice-marshal.