Hopp til innhold

Adresse (geografisk)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

En adresse er en geografisk del av jordkloden som kan besøkes, eller som det kan sendes brev til. I den vestlige del av verden er en slik adresse også tilknyttet en eiendom.

Offisielle adresser i Norge[rediger | rediger kilde]

I Norge er det kommunen som har ansvaret for tildeling av offisiell adresse og adressene føres i matrikkelen. Hjemmelen finnes i matrikkelloven § 21 av 2005. I matrikkelen finnes det to typer adresser: vegadresser og matrikkeladresser.

Vegadresse[rediger | rediger kilde]

Vegadresser består av adressenavn (eksempelvis Storgata) og adressenummer (eksempelvis 12B).[1] Det er også mulig å kreve at enkelte stedsnavn av betydning skal tas med som en del av vegadressen i form av et adressetilleggsnavn. Dette kommer før resten av vegadressen.[2]

Ved postsending kombineres vegadressen av og til sammen med bruksenhetsnummer (for eksempel Storgata 12B, H0102, hvor vegadressen er Storgata 12B og bruksenhetsnummeret er H0102).

Matrikkeladresse[rediger | rediger kilde]

Utdypende artikkel: Matrikkelen

Matrikkeladresser består av gårdsnummer, bruksnummer og eventuelt festenummer til den eiendommen adressen ligger på, samt eventuelt undernummer dersom det er flere adresser på samme eiendom.[1] Matrikkeladresser er garantert unike innenfor en kommune. Siden dette er ganske kryptisk, anbefaler Statens kartverk at adressene tildeles et matrikkeladressenavn ut fra et etablert stedsnavn på stedet.[3]

Matrikkeladressen kombineres av og til med et bruksenhetsnummer for å gi den spesifikke adressen til en enkelt leilighet.

 • Et eksempel på en matrikkel kan være: 17/235, snr.2 (gårdsnummer 17, bruksnummer 235, seksjonsnummer 2)
 • Et eksempel på et bruksenhetsnummer kan være: H0102 (andre leilighet i første hovedetasje)

Ved flytting vil post fortsette å komme til vegadressen eller matrikkeladressen en person bodde i før, med mindre de melder adresseendring til Folkeregisteret og Posten[4].

Bruksenhetsnummer[rediger | rediger kilde]

Dersom det finnes flere leiligheter eller lignende på samme vegadresse eller matrikkeladresse, kalles disse bruksenheter.[5] Nødetatenes behov for presise adresser har gjort at alle bruksenheter i Norge har fått bruksenhetsnummer på formen «bokstav-to siffer-to siffer», hvor:[6]

 • Den første bokstaven angir om det er kjeller (K), underetasje (U), hovedetasje (H) eller loft (L)
 • De to første sifrene angir etasjen
 • De to siste sifrene angir leilighetsnummer fra venstre mot høyre i den aktuelle etasjen

Leilighet H0101 er altså første leilighet fra venstre i 1. etasje (1. hovedetasje), mens H0102 er leiligheten til høyre for denne. I Oslo og Bærum er utgangspunktet inngangsdøren sett utenfra, mens resten av landet baserer seg på trappens øverste trinn.[bør utdypes]

Bruksenhetsnummeret utgjorde A-delen av det tidligere norske GAB-registeret som ble brukt fra 1980 til rundt 2009.

Bruksenhetsnummeret kalles noen ganger også for «leilighetsnummer» eller «bolignummer»,[7] men bruksenhetsnummer er den offisielle betegnelsen. I likhet med eneboliger skal alle leiligheter ha sin egen adresse unike adresse,[8] og bruksenhetsnummeret er leilighetens unike adresse.[9] For eksempel kan en utleieleilighet i underetasjen (etasje U01) ha bruksenhetsnummeret U0101, mens resten av boligen (etasje H01 og opp) kan ha bruksenhetsnummeret H0101.

Postadresser i Norge[10][rediger | rediger kilde]

En postadresse er den adressen dit post i sin alminnelighet ønskes sendt. Postadresse kan avvike fra eksempelvis forretningsadresse, besøksadresse, leveringsadresse eller folkeregistrert adresse. Postadressen er enten en adresse til en eiendom eller en postboksadresse.

En postadresse til en eiendom i Norge består av adressat (første linje), vegadresse (andre linje) samt tilhørende postnummer og poststedsnavn (tredje linje). Matrikkeladresse nyttes ikke som postadresse. Der kommunen ikke har gitt vegadresser, angir Posten et stedsnavn til erstatning. Bruksenhetsnummer/bolignummer inngår ikke i postadressen, men kan tilføyes på en linje over vegadressen. For at posten skal komme frem, må adressat angis på postkassen på eiendommen.

En postadresse til en postboks i Norge består av adressat (første linje), postboksnummer samt ev. navn på postkasseandegg (andre linje), samt tilhørende postnummer og poststedsnavn (tredje linje).

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ a b Fakta matrikkeladresse og vegadresse
 2. ^ «Adresseveileder, Adressetilleggsnavn». Arkivert fra originalen 4. august 2018. Besøkt 4. august 2018. 
 3. ^ «Adresseveileder, Matrikkeladressenavn». Arkivert fra originalen 4. august 2018. Besøkt 4. august 2018. 
 4. ^ «Hvor må man melde flytting?». Flyttemelding.no. Besøkt 03.02.2022. 
 5. ^ «Statens kartverk: Føringsinstruks for matrikkelen. Kapittel 6.1.10. Bruksenheter.». Arkivert fra originalen 4. august 2018. Besøkt 4. august 2018. 
 6. ^ «Statens kartverk: Føringsinstruks for matrikkelen. Kapittel 6.1.11. Nummerering av bruksenheter.». Arkivert fra originalen 4. august 2018. Besøkt 4. august 2018. 
 7. ^ Leilighetsnummer - hva er det og hva betyr det?
 8. ^ «Bruksenhetsnummer (bolignummer) - Skatteetaten». Arkivert fra originalen 13. april 2021. Besøkt 4. desember 2020. 
 9. ^ Finn bruksenhetsnummer (bolignummer) | Kartverket.no
 10. ^ «Adresseveileder». Kartverket. 13. februar 2013. Arkivert fra originalen 27. april 2016. Besøkt 26. april 2016. 

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]