Offentlig rett

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Offentlig rett er den delen av jussen som dels omhandler det rettslige forholdet mellom individet og staten og dels det rettslige forholdet mellom de ulike statsmaktene parlamentet, regjeringen og domstolene (henholdsvis den lovgivende, den utøvende og den dømmende makt). Sentrale rettsområder innen offentlig rett er statsforfatningsrett, forvaltningsrett, strafferett og prosessrett.

Tidligere var det mulig å bli cand.mag. i offentlig rett ved Universitetet i Oslo, ved å ta mellomfag i offentlig rett i kombinasjon med to andre grunnfag eller i kombinasjon med mellomfag i et annet fag og et semesteremne i et tredje fag. I dag vil man med en slik utdanning ha rett til å kalle seg bachelor i offentlig rett.

Se også[rediger | rediger kilde]