Storhaug

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Gå til: navigasjon, søk

Koordinater: 58°57′48,150″N 5°44′56,184″Ø

For storhaug som et gravsted av jord, grus og stein, se Gravhaug

Storhaug er en bydel som ligger nord-øst i Stavanger kommune. Storhaug bydel består av halvøya øst for Vågen, Breiavatnet og Hillevågsvatnet samt øyene uten bru- eller tunneltilknytning til fastlandet. En gravhaug fra bronsealder og jernalder, ca. 1500 f.Kr. – 800 e.Kr. har gitt bydelen sitt navn.

Geografi[rediger | rediger kilde]

Bydelens landareal er 6,436 km² (landareal øyene unntatt er 3,04 km²). Vassøy er 0,73 km² stor, Kalvøy 0,648 km², Langøy 0,412 km², Hellesøy 0,405 km² og Lindøy 0,295 km². De største ubebodde øyene er Store Marøy, Litla Marøy, Sandøy, Egerøy og Tunsøy. Bydelen består av tre valgkretser: Vassøy, Storhaug og Varden.

Varden er bydelens høyeste punkt (57 meter over havet). En del av Stavanger sentrum ligger innenfor bydelens grenser. I sentrum rager Valberget høyest, med sine 21 meter over havet. Her finner vi Valbergtårnet. Langøys høyeste punkt er 23 moh., mens Sandøy kun stikker 15 meter over havflaten på det meste. Lindøy når 30 meter på Høgstahaug.

Grenser[rediger | rediger kilde]

To av grunnkretsene i sentrumskjernen ligger innenfor grensene til Storhaug bydel (Sentrum øst og Sentrum vest 1). I nordvest går grensen fra Skagenkaien over Domkirkeplassen til Klubbgata og videre langs Kongsgata og riksvei 44. Den krysser deretter Kirkegårdsveien. I sørvest ligger den østlige delen av Hillevågsvatnet innenfor det territorium som tilhører bydelen.

Historie[rediger | rediger kilde]

Storhaug har fått sitt navn fra en gravhaug som kan bli funnet på Storhaugmarkå. Denne stammer sannsynligvis fra 700-tallet, og inneholder to graver, én fra bronsealderen og én fra jernalderen. Dette antyder at det en gang var en stor gård på dette området, men man har ikke funnet noen særlige bevis for dette.

Det lå en storgård, Eikanes, på Storhaug. Noen historikere mener at den lå nært Stavanger sentrum, mens andre mener den lå nærmere Paradis, eller i nærheten av gravhaugen på Storhaugmarkå. Man vet at denne gården ble delt i to, en vestlig og en østlig del. Mellom disse to, grunnla biskop i Stavanger en gård, Bispeladegård, som gikk langs vestsiden av Hillevågsvatnet, fra Breiavatnet til Hillevåg.

Den eldste betegnelsen man har funnet for halvøya er Hetland, som sannsynligvis stammer fra et gårdsnavn i tidlig middelalder. Navnet kommer fra det gammelnorske ordet hesli, som betyr hassel. Ut fra navnet på gården kan man dømme at den var til rundt 1500 år siden, ettersom at gårder på den tiden ofte endte på -land. I middelalderen ble denne gården gitt til kirken. Den tilhørte Frue sokn, og var underlagt Domkirken i forhold til inntekter og prestetjenester.

De første skriftlige spor etter Hetlandsgården stammer fra 1590, i sammenheng med Egenæs-gården. Omtrent hundre år senere ble den omtalt i sammenheng med en tvist mellom amtmann og sokneprest. Under Hetlandsgården ble det bygd husmannsplasser, som ble anlagt i bynære områder rundt Verket.

Store endringer kom først i 1848, da Hetland ble et eget prestegjeld, og presten fikk tillatelse til å selge deler av den gamle gården, fra Kirkedepartementet.

Befolkning[rediger | rediger kilde]

Det bor 12 349 mennesker i bydelen (2006), inklusive de bebodde øyene Vassøy (642 innbyggere), Langøy (27) og grunnkretsen Lindøy, Hellesøy og Kalvøy med 30 personer. Folketallet i bydelen har økt med 10,5 % siden år 2000 (1 176 personer). Folketettheten i bydelens fastlandsdel er høyest i Stavanger, med 3832 innbyggere per km² (2006).

Samferdsel[rediger | rediger kilde]

En 705 meter lang tunnel under Bergeland åpnet i 1989 (Bergelandstunnelen). Den, sammen med Storhaugtunnelen som åpnet den 22. mai 2001, har minsket biltrafikken gjennom sentrum og Storhaug.

Delområder og grunnkretser[rediger | rediger kilde]

Grensene for delområdene i Stavanger følger ikke helt grensene for bydelene. Storhaug er inndelt i disse fem delområdene :

Det er 29 grunnkretser i bydelen.

Bydelsutvalg[rediger | rediger kilde]

Storhaug bydelsutvalg er et politisk utvalg som skal være bindeledd mellom bydelens og byens sentrale organer. Det skal ta initiativ i saker som gjelder bydelen og har uttalerett i en rekke kommunale saker. Utvalget tildeler også midler til det frivillige organisasjonslivet i bydelen.

Utvalget består av 11 medlemmer med varamedlemmer valgt av bystyret.

  • Sammensetning 2007 – 2011

SV 1, Ap 2, V 2, KrF 1, H 4, FrP 1

    • Leder : Geir Rolandsen (H)
    • Nestleder : Anne Torill S Lura (Ap)