Modul:Lua banner

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Dokumentasjonsikon Moduldokumentasjon [vis] [rediger] [historikk] [oppdater]

-- This module implements the {{lua}} template.
 
local yesno = require('Modul:Yesno')
local mList = require('Modul:List')
local mTableTools = require('Modul:TableTools')
local mMessageBox = require('Modul:Message box')
 
local p = {}
 
function p.main(frame)
	local origArgs = frame:getParent().args
	local args = {}
	for k, v in pairs(origArgs) do
		v = v:match('^%s*(.-)%s*$')
		if v ~= '' then
			args[k] = v
		end
	end
	return p._main(args)
end
 
function p._main(args)
	local modules = mTableTools.compressSparseArray(args)
	local box = p.renderBox(modules)
	local trackingCategories = p.renderTrackingCategories(args, modules)
	return box .. trackingCategories
end
 
function p.renderBox(modules)
	local boxArgs = {}
	if #modules < 1 then
		boxArgs.text = '<strong class="error">Feil: ingen moduler angitt</strong>'
	else
		local moduleLinks = {}
		for i, module in ipairs(modules) do
			moduleLinks[i] = string.format('[[:%s]]', module)
		end
		local moduleList = mList.makeList('bulleted', moduleLinks)
		boxArgs.text = 'Denne malen benytter seg av [[Wikipedia:Lua|Lua]]:\n' .. moduleList
	end
	boxArgs.type = 'notice'
	boxArgs.small = true
	boxArgs.image = '[[Fil:Lua-logo-nolabel.svg|30px|alt=Lua logo|link=Wikipedia:Lua]]'
	return mMessageBox.main('mbox', boxArgs)
end
 
function p.renderTrackingCategories(args, modules, titleObj)
	if yesno(args.nocat) then
		return ''
	end
 
	local cats = {}
 
	-- Error category
	if #modules < 1 then
		cats[#cats + 1] = 'Lua-maler med feil'
	end
 
	-- Lua templates category
	titleObj = titleObj or mw.title.getCurrentTitle()
	local subpageBlacklist = {
		dok = true,
		sandkasse = true,
		sandkasse = true,
		testtilfeller = true
	}
	if titleObj.namespace == 10 
		and not subpageBlacklist[titleObj.subpageText]
	then
		local category = args.category
		if not category then
			local categories = {
				['Modul:String'] = 'String-baserte maler',
				['Modul:Math'] = 'Maler basert på matte-moduler',
				['Modul:BaseConvert'] = 'Maler basert på BaseConvert-moduler',
				['Modul:Citation'] = 'CS1-maler',
				['Modul:Kartposisjon'] = 'Kartmaler'
			}
			categories['Modul:Citation/CS1'] = categories['Modul:Citation']
			category = modules[1] and categories[modules[1]]
			category = category or 'Lua-baserte maler'
		end
		cats[#cats + 1] = category
	end
 
	for i, cat in ipairs(cats) do
		cats[i] = string.format('[[Kategori:%s]]', cat)
	end
	return table.concat(cats)
end
 
return p