Wikipedia:Kandidatsider/Liste over ordførere i Trondheim

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Liste over ordførere i Trondheim[rediger kilde]

Denne er etter hvert såpass gjennomarbeidet med utviklingen av det kommunale styret og ordførervervet, og biografier om de enkelte ordførerne, at jeg foreslår den som en god liste. Jeg har forsøkt å få frem i både artikkel og tilhørende biografier ikke bare politisk historie, men også økonomisk historie og byhistorie generelt, og de mange slektsbåndene. Jeg har gått over de fleste biografiene selv, men her er det også fine bidrag fra blant andre Bruker:Erik den yngre, Bruker:Ketil3, Bruker:Orland, Bruker:Kåre-Olav og Bruker:Finn Bjørklid gjennom årenes løp, som jeg bare har fart lett over. Erik F. 21. okt. 2018 kl. 19:53 (CEST)

God liste[rediger kilde]

  1. Symbol neutral vote.svg Nøytral Erik F. 21. okt. 2018 kl. 19:53 (CEST)
  2. For For Pent arbeid! --Vennlig hilsen Erik d.y. 21. okt. 2018 kl. 20:37 (CEST)
  3. For For Imponert! Ryddig og leksikalsk. --Finn Bjørklid (diskusjon) 21. okt. 2018 kl. 22:36 (CEST)
  4. For For M O Haugen (diskusjon) 21. okt. 2018 kl. 23:01 (CEST)
  5. For For For en jobb! For et flott resultat! Jeg ville ha vurdert en liten fotnote om hva/hvem søgadegrossistene var. Kjersti L. (diskusjon) 22. okt. 2018 kl. 08:55 (CEST)
  6. For For--Trygve Nodeland (diskusjon) 22. okt. 2018 kl. 11:32 (CEST)
  7. For For Ranværing (d) 23. okt. 2018 kl. 23:17 (CEST)
  8. For For Ulf Larsen (diskusjon) 25. okt. 2018 kl. 21:02 (CEST)

Kommentarer[rediger kilde]

Historikkseksjonen bør lage en underseksjonsoverskrifter for formannskapslovene slik at det markeres tydelig. Historikk-seksjonen er solid, og såpass lang at den har godt av litt oppdeling --Vennlig hilsen Erik d.y. 21. okt. 2018 kl. 20:37 (CEST)

Historieseksjonen er nå grovdelt, så den har to underoverskrifter, én om det kommunale selvstyrets opprinnelse og én om tiden etter formannskapslovene og med et ordførerverv. At et par linjer om rådhusbygningen peker frem mot neste underkapittel, er til å leve med, tror jeg. Erik F. 21. okt. 2018 kl. 22:10 (CEST)
Glimrende. --Vennlig hilsen Erik d.y. 22. okt. 2018 kl. 11:24 (CEST)

Ryddig og grundig, og solid nivå på de 15-20 biografiene jeg tok stikkprøver av. Så vet jeg fra flere lignende saker at Erik foretrekker å skrive biografiene slik at det bare står «og politiker (H).» i ingressen/den første avsnittet, mens jeg foretrekker at det første avsnittet er så konkret som mulig: «og ordfører i Elverum i én periode, 1845–1847.». Jeg mener jo i prinsippet at dette er innenfor akseptabel stilvariasjon, men hadde i mitt stille sinn håpet at Erik etterhvert skulle lytte til en gammel manns råd. (Og dette vil antagelig variere etter hvordan leseren angriper artikkelen; noen begynner med infoboksen, jeg begynner med ingressavsnittet.) Så beror det antagelig bare på en forglemmelse at John Aae fremdeles er rød og uskrevet?! Mvh M O Haugen (diskusjon) 21. okt. 2018 kl. 23:01 (CEST)

Innledningen er nok løst ulikt mellom artiklene, og slik bør det kanskje også være, for flere har hatt andre politiske oppgaver som veier vel så tungt, eller andre funksjoner i samfunnet som i sin tid var viktigere enn ordførervervet. Men jeg skal gå igjennom artiklene og se om det med fordel kan løses på den måten du beskriver, i flere av dem. Ingebrigt Buaas er et godt eksempel på en artikkel der så bør skje. Jeg har samlet en del stoff om John Aae som gjør at jeg har en presentabel artikkel om mannen på plass innen kort tid. Erik F. 22. okt. 2018 kl. 01:42 (CEST)
I en relativt kort biografi som Ingebrigt Buaas er det ikke så nøye, men generelt er jeg enig i at det viktigste vervet/stilling bør nevnes i ingressens andre setning (selv om det nevnes mer detaljert senere). For eksempel slik: «Ingebrigt Thorvald Buaas (født 3. september 1852 på Ørland, død 28. mai 1902 i Trondhjem) var en norsk overrettssakfører, banksjef og politiker (H). Han var ordfører i Trondhjem 1891-1892 og banksjef i Trondhjems Handelsbank 1877-1887.» Ingen stor sak. --Vennlig hilsen Erik d.y. 22. okt. 2018 kl. 11:31 (CEST)
@Efloean: hvis vi får på plass John Aae, så er denne klar for arkivering med stjerne i løpet av kvelden. Mvh --M O Haugen (diskusjon) 28. okt. 2018 kl. 07:22 (CET)
@Orland: Artikkelen om John Aae er nå påbegynt. Erik F. 28. okt. 2018 kl. 19:58 (CET)

Til Bruker:Kjersti Lie, så er jeg enig, handelspatrisiatet i Søgaden burde helst få en egen artikkel for å dekke den delen av byhistorien skikkelig. Skal se på om det går an å løse dette "midlertidig" i artikkelen også. Jeg har lenket til Søgaden, men det blir nok for tynt. For utenforstående: Det er snakk om familier som Lorck, Knudtzon, Schøller, Meincke, Lysholm, Gram, Hoë, Lundgreen, Johannsen og Jenssen; de fleste innvandret til Trondheim fra Danmarks sydlige riksdeler, fremfor alt Flensburg, på 1600- og 1700-tallet. Erik F. 22. okt. 2018 kl. 10:14 (CEST)

Jeg lurer for det første hva «eligert» betyr. Kommer det av «elect» altså valg? Det andre gjelder rubrikken «parti». Jeg forstår at det ikke var partidannelser på dette tidspunktet, men det burde kanskje stå noe i denne rubrikken, også fra første ordfører. Nå ser det ut som om arbeidet ikke er ferdig. En søkende gymnasiast vil, som meg selv, gjerne hvite om det ikke fantes partier. Evt. om det kan sies noe passende her om hvilken gruppering vedkommende tilhørte. --Trygve Nodeland (diskusjon) 22. okt. 2018 kl. 11:39 (CEST)

Det kommer av verbet «eligere», «velge ut», opprinnelig latin og rot til engelsk elect, det er riktig. Det brukes nok bare om historiske forhold, så jeg har skrevet det gjennomgående i anførselstegn. Jeg kan legge inn en forklarende fotnote i tillegg. Hva gjelder ordførere før de faste partidannelsene i 1884, så er det klart at «høyre» og «venstre» var i bruk lenge før. Jeg vurderte en stund å bruke betegnelser som «konservativ», som vel kan brukes om nært sagt alle sammen, men også her er det nyanser. Samuel Bætzmann tilhørte for eksempel embedsmannsstanden, men beskrives i kildene som moderat og sentrumsorientert. Frederik Moltke Bugge beskrives også som noe av en fritenker, men hvilken merkelapp jeg skal sette på ham, er jeg usikker på. Det antydes også i kildene at det var storsinnet av byens overklasse å velge Fredrik Georg Lerche, som vel var thranitt, til ordfører, så det var neppe mange flere thranitter i bystyret. Det gikk også et skille mellom grossister og embedsmenn, hvor grossistene holdt på sparepolitikken, mens embedsmennene i større grad fremmet en ekspansiv kommunepolitikk. Her er jeg mottagelig for synspunkter på hvordan dette best kan belyses i ordførerlisten. Erik F. 22. okt. 2018 kl. 13:37 (CEST)
I liste over Italias statsministre er det til sammenlikning ikke brukt ordet «parti», men «tilknytning». Det fantes ikke egentlige partier i starten der heller. Jeg har ikke bakgrunnskunnskap for å kunne gi råd i dette konkrete spørsmålet. Men dersom «parti» er det viktigste, så er vel den riktige opplysning «intet» for de som var ordførere før partiene kom. Dersom de tidligere ordførerne skal gis en tilknytning, må det vel brukes begreper som er brukt i kildene, og det vel også det du tenker å lete etter. Det er jo ikke sikkert at kildene sier så meget om dette, heller. --Trygve Nodeland (diskusjon) 22. okt. 2018 kl. 14:35 (CEST)

Jeg synes ingressen er litt tynn. Hva med f.eks å legge inn antall ordførere? Kanskje kan det også nevnes at siden partiene begynte å prege norsk politikk så har ordfører i praksis skiftet mellom Høyre og Ap? Mvh. Ulf Larsen (diskusjon) 25. okt. 2018 kl. 11:12 (CEST)

Enig med Ulf. Et kort resyme av hovedpunkter er nyttig. Vennlig hilsen Erik d.y. 26. okt. 2018 kl. 01:51 (CEST)
Det skal nå være ivaretatt. Erik F. 28. okt. 2018 kl. 17:44 (CET)Etter at artikkelen har vært oppe til vurdering den fastsatte tiden (7 eller 14 dager), er vurderingen avsluttet med den konklusjon at den er en god liste. M O Haugen (diskusjon) 28. okt. 2018 kl. 22:00 (CET)