Wikipedia:Hva er et troll?

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Wikipediastifter Jimbo Wales foreleser om hvordan troll best kan håndteres
Denne siden omhandler et konsept som er parallelt til vandalisme, nemlig trolling. (Internet troll)

Trolling viser til forsøk som gjøres med vitende og vilje på å forstyrre anvendeligheten av Wikipedia for dens skribenter, administratorer, utviklere og andre folk som jobber med å produsere innhold til og å hjelpe til med å drive Wikipedia. Trolling er et overlagt overtramp av de underforståtte reglene i internetts sosiale rom. Det blir nødvendigvis en verdivurdering fra en bruker om en annens bidrag. (Av den grunn blir det av mange brukere som foretrekker å legge større vekt på adferd enn på antatte hensikter regnet for ikke å være mer nyttig enn vurderingen ’Jeg er uenig med deg‘.)

Trolling er ikke nødvendigvis det samme som vandalisme (selv om vandalisme kan bli gjort for å trolle). En vandal kan nøye seg med gleden ved å ødelegge utseendet på en webside, fornærme tilfeldige brukere, eller spre noen personlige meninger på en upassende måte. Et troll utnytter bevisst svakheter i menneskenaturen eller i et nettmiljø for å få folk til å miste fatningen.

Det finnes mange slags typer av forstyrrende brukere som ikke er troll. Tilbakestillingskrigere, subjektive meningskrigere, gretne folk, uhøflige brukere samt frittalende kritikere av Wikipedias strukturer og prosesser er ikke nødvendigvis troll. Selv om det kan være en gråsone mellom slik oppførsel og genuin trolling, og at troll kan engasjere seg i slik aktivitetet.

Ideen om å definere trolling er på mange måter i beste fall komisk. Et trolls natur er å glippe unna enhver definisjon som tar sikte på å innskrenke dets handlinger og å finne nye og oppfinnsomme måter å være provoserende på. Det som følger er noen kommentarer som peker generelt i retning av hva et troll er og hva et troll gjør. Det er ikke mulig å identifisere alt noen måtte kunne finne på å gjøre, for med vilje å forsøke å skape kaos på Wikipedia.

Trolling er definert som forstyrring av Wikipedia, og administratorer kan etter eget skjønn utestenge brukere på grunn av trolling.

Den grunnleggende regelen for trolling er enkel: ikke gjør det.

Definisjon[rediger kilde]

Trolling er et overlagt forsøk på å forstyrre redigeringen av Wikipedia. Uvitenhet er ikke trolling. En reell uenighet er heller ikke trolling. Subjektive redigeringer, selv om de gjøres aggressivt, er i seg selv ikke trolling. Upassende nomineringer, avstemninger og foreslåtte retningslinjer er i seg selv ikke trolling. De er kun trolling dersom de er motivert av en agenda av uvilje framfor uvitenhet eller subjektive meninger. Dette stiller krav om en vurdering av den personlige motivering bak en annens handlinger. En slik vurdering kan aldri bli gjort med fullstendig presisjon. Dette faktum bør alltid has in mente når man er fristet til å stemple noen som et troll.

Når du forsøker å avgjøre om noen er et troll, bør du anstrenge deg på å anta at de ikke er det. Forklar feil høflig og fornuftsbetont: pek på regler og retningslinjer, stilmanualen og relevante tidligere diskusjoner. Ikke konkluder med at de er et troll før de har utvist komplett uvillighet eller manglende evne til å lytte til fornuft eller til å moderere sin posisjon på grunnlag av andres reaksjoner. Selv i det tilfellet er det sannsynligvis bedre å forbli taus og la andre trekke de åpenbare slutninger framfor å kalle noen et troll og skape ytterligere kaos. Det er bedre å tolerere et troll for lenge enn å jage bort en oppriktig men villedet bruker. Husk å anvende prinsippene i Wikipedia:Ikke bit nykommerne.

Typer av trolling[rediger kilde]

Trolling får Wikipe-tan til å gråte, vær så snill å ikke trolle.

Alle disse identifiserer adferd som enkelte troll engasjerer seg i. Det lar seg ikke utlede av dette at alle, de fleste, eller noen bestemt person som bedriver slik adferd er et troll. En viktig del av definisjonen av «trolling» er at det er alltid noe noen andre gjør.

Edit war[rediger kilde]

Selve ur-trollet er den bevisst provoserende melding – å si noe kontroversielt kun for å forårsake en «flammekrig» (flame war). Dette er normalt bare noen som har en kontroversiell mindretallsoppfatning og som fullt og fast mener at det perspektivet ikke er korrekt gjengitt av Wikipedia. Troll på den annen side vil generelt sett ikke forsøke å oppnå konsensus og kompromiss, men vil isteden insistere på et standpunkt uten noensomhelst kompromissvilje.

Ikke alle edit war-troll vil velge et temaområde som er klart kontroversielt. Det definerende kjennetegnet på et troll i denne sammenheng er ikke innholdet i redigeringen men adferden når redigeringen blir diskutert og avvisning av å skulle ta stilling til beviser og kildehenvisninger eller til å godta konsensus eller kompromiss.

Personer som lidenskapelig tror på det de skriver opptrer noen ganger på en måte som får dem til å fremstå som et troll. Mange ikke-troll nekter å inngå kompromiss, og noen ganger er kompromiss heller ikke den beste løsningen.

Opplasting av upassende materiale[rediger kilde]

Enkelte artikler er skapt og noen bilder blir lastet opp med det ene mål for øye å krenke leserne eller andre Wikipedianere. I slike tilfeller som kopier fra sjokksider (shock site) er det mer passende å behandle det som vandalisme. Blir en artikkel med åpenbart upassende innhold hissig forsvart under påskudd av å være en genuin leksikalsk artikkel, kan dette kvalifisere som trolling. Se Talk:Gay Nigger Association of America for diskusjon av et eksempeltilfelle på påstått trolling. Det er verdt å merke seg at mange personer med god anseelse forsvarte GNAA med den begrunnelse at det var en legitim artikkel. Andre som ikke kunne fatte et slikt standpunkt tolket det som trolling.

Misbruk av prosess[rediger kilde]

Bevisst misbruk av prosesser er en av trollenes favorittleker. Eksempler inkluderer gjentatte nomineringer til Wikipedia:Sletting av artikler som åpenbart er encyklopediske, nominering av stubber til Wikipedia:Kandidater til utmerkede og anbefalte artikler, grunnløse oppføringer av brukere på Wikipedia:Bistand til konfliktløsning (Wikipedia:Requests for comment), nomineringer av brukere som åpenbart ikke oppfyller minstekravene til Wikipedia:Administratorer samt «korrigeringer» av ting som allerede er i overensstemmelse med Wikipedia:Stilmanual. Når vi sier at noe er «åpenbart» eller «grunnløst» mener vi at enhver som handler i god tro ville være enig i den karakteristikken. Pass på da noen ting noen ganger kan virke åpenbare for deg men være ganske ikke-åpenbare for andre, og det å omtale noen som et troll som ganske enkelt er uenig med deg, kan føre til konflikter som kan være svært ødeleggende for Wikipedia.

Vanligvis vil selv oppførsel som klart bryter med retningslinjene bare være noen som ikke er klar over reglene. Se an brukerens respons når vedkommende blir forklart de gjeldende retningslinjene. Dersom de aksepterer reglene, eller søker å endre dem i det korrekte forum, kan de ikke være et troll. Dersom de erklærer at reglene er «gale» (men lar være å gjøre noe for å få dem endret) eller ganske enkelt ignorerer dem, er det mulig at de kan være et troll. Husk på at «retningslinjer» på Wikipedia ikke er enten-eller. Det er noen ganger svært vanskelig for en ny Wikipedianer å forstå det komplekse autoritetssystemet som Wikipedia benytter, og dette systemet er i grunnen ikke detaljert på noen områder (eller en gang på plass, til en viss grad). Dersom en bruker utfordrer forestillingen om at et angitt retningslinje virkelig er en retningslinje, er det kanskje lurest å la andre brukere komme til hjelp. Oppmuntre en nybegynner til å bruke Tinget.

Plaging[rediger kilde]

En annen type trolling kan forekomme i form av kontinuerlige spørsmål med åpenbare svar eller svar som er enkle å finne. Men her gjelder også at det som er åpenbart for en person kan være uklart for en annen. Dersom en bruker synes å stille tåpelige spørsmål, forsøk å gi dem ressursene slik at de kan hjelpe seg selv. Dersom de fortsetter, forklar høflig at du gjerne skulle hjulpet dem men du er nokså opptatt. Hvis de fortsetter å stille spørsmålet selv etter at du helt tydelig har besvart det, eller begynner å klage over at du ikke vil hjelpe dem, er muligheten der for at de er troll. Eller de er bare late eller forvirrede. Av alle typene av trolling er dette den viktigste ikke å mistolke folk inn i. Husk: Wikipedia er en kunnskapskilde. Vær vennlig når du tilbyr kunnskap til mennesker. Når det er sagt, kan dette i ekstreme fall være en metode til trolling, og det er ikke upassende å be noen la deg være i fred etter at du først har gjort et rimelig forsøk på å besvare spørsmålene deres.

Feiladressert kritikk[rediger kilde]

Noen troll er kritiske til prosjektet, dets retningslinjer, dets brukere, dets administrasjon eller dets mål. Ofte kommer slik kritikk i form av beskyldninger om kabaler, sammensvergelser eller kampanjer som gjerne er ensidig for en bestemt oppfatning, opptatt av å diskreditere en bestemt bruker og andre liknende påstander. Rasistiske troll vil ofte når de blir konfrontert beskylde Wikipedia for marxisme eller politisk korrekthet. Kritikk av prosjektet, i konstruktiv form, ønskes velkommen fra etablerte bidragsytere når den deles på et passende sted. Det blir ikke sett på med blide øyne at man kryssposter til et bredt spektrum av steder (jf. MeatBall:ForestFire), eller tydelig uegnede fora, slik som artikkelsider og etablerte retningslinjesider. Dette er svært likt postingen av et hvert kontroversielt tema – dersom det gjøres for å forbedre situasjonen og stimulere til diskusjon kan det være til stor nytte. Dersom det gjøres i ondsinnethet og ond hensikt kan det være et problem. Naturligvis vil en ny bruker som blir behandlet røft lett kunne oppfatte det som kabalisme, særlig dersom det ikke synes å være noe passende forum for disse klagene. Hvilken kritikk som er ‘konstruktiv’ kommer veldig an på øyet som ser.

Kreativ trolling[rediger kilde]

Det ligger i trollingens natur at den er forstyrrende, og en av de mest forstyrrende ting som kan gjøres er å finne på nye måter å forårsake trøbbel som ikke er i strid med reglene. Uansett hvor fantastisk din definisjon av trolling måtte være vil et besluttsomt troll finne noe du ikke har tenkt på ennå.

Dette er derfor noe av en oppsamlingskategori – dersom en bruker hele tiden driver og forstyrrer, og ingen bestrebelser med bruk av høflighet, konsensus, megling eller noe annet klarer å begrense dem, da er de troll. Når en bruker i en konflikt, uansett hvilket slag, insisterer på å følge en regel slavisk ord for ord selv om det bryter fullstendig med dens idé, er det ofte et tegn på trolling.

I disse grensetilfellene er det imidlertid viktigere enn noen sinne å forsøke å ta ting i beste mening, og å søke konsensus ikke bare i din motstand mot det du opplever det blir trollet om, men i saken om hvorvidt noen er et troll eller ei. En god begynnelse når du møtes av kreativ trolling er å komme til denne siden og foreslå tillegg til seksjonen med ulike typer trolling. Hvis folk er enige i at det er trolling kan du returnere til konflikten med dette på din side.

Ikke mat trollene[rediger kilde]

Vennligst ikke mat trollene

Et vanlig råd med hensyn til trolling er «Vennligst ikke mat trollene.» Mens mange erfarne veteraner i internettmiljøer anser dette rådet ubrukelig, ettersom det i et samfunn av enhver størrelse vil være noen som reagerer på det et troll skriver, vil andre anse det for å være den eneste effektive metoden for å håndtere trollene. Å la være å blåse på ilden vil ihvertfall ikke forverre situasjonen. Dersom oppførselen utarter seg til trakassering, vandalisme og så videre, er det enkelt å ta seg av de tingene.

Håndtering av redigeringskrigere[rediger kilde]

Noen ganger kan naturligvis troll ikke ignoreres uten at en artikkels kvalitet blir forringet – særlig i forbindelse med redigeringskriger. Dersom noen troller med en artikkel vil du få støtte fra andre til å gjenopprette artikkelen til opprinnelig versjon. Etter hvert kan det hende at trollet gir opp eller en konsensus dannes om hvordan man skal håndtere saken på en mer konstruktiv måte.

Håndtering av upassende innhold[rediger kilde]

Befinner man seg på Usenet, i chatterom og andre nettsamfunn, er det trolig best å ignorere troll. Dette fungerer imidlertid ikke med innhold som lastes opp på Wikipedia. Selv dersom du ignorerer det, forblir det i databasen og er synlig fra hele internett. Upassende artikler som ikke kvalifiserer til hurtigsletting bør bringes til Wikipedia:Sletting. Man bør imidlertid være nøye med å holde debatten på et saklig nivå. En opphetet slettingsdiskusjon, kanskje gjort ytterligere uforsonlig ved provoserende og usaklige kommentarer fra trollet eller deres sockpuppets og allierte, kan øke trollets motivasjon.

Verdien av langsomme tilbakstillinger[rediger kilde]

På Wikipedia er en av de mest effektive måtene å håndtere iherdige feilredigeringer å gjøre langsomme tilbakestillinger, det vil si å la den betente teksten få stå i en periode (vanligvis en dag eller to) og deretter tilbakestille den. Fraværet av en umiddelbar reaksjon fratar trollet tilfredsstillelsen og etterlater dem passive, og den eventuelle tilbakestillingen tar luven av deres bidrag. Den tillater også at problemmakerens redigeringsmønstre blir tydelige og i større grad blir fanget av andre Wikipedianeres oppmerksomhet. Dette er en slags ‘Ikke mat trollene (for mye)’.

Hovedproblemet med langsomme tilbakestillinger er at de er vanskelige å gjennomføre på hyppig redigerte artikler ettersom det kan forekomme redigeringer i mellomtiden.

Håndtering av misbruk av prosessen[rediger kilde]

I motsetning til troll som vandaliserer artikler, er det meste av skadene som forårsakes av dem som misbruker prosessen indirekte. Generelt er det best bare å gi uttrykk for at du er uenig og la det bli med det. I mange tilfeller har noen annen allerede gått igjennom å forklare, og du trenger bare å erklære deg enig. Dersom en nominasjon eller oppføring åpenbart kommer til å få for liten oppslutning, vil det å dynge på med forklaring etter forklaring eller å gå til personangrep på den som nominerte ikke forandre noen ting; oppføringen eller nominasjonen vil like fullt mislykkes.

Håndtering av plaging og feiladressert kritikk[rediger kilde]

Avhengig av sted og alvorlighetsgrad kan dette best håndteres ved å overse det eller behandle det på samme måte som en edit war. Dersom det skjer på din diskusjonsside, overse det, eller tilbakestill langsomt (med noen få dagers mellomrom). Ikke mat trollene.

Feilidentifiserte troll[rediger kilde]

Siden vurderingen om at noen er et troll er en subjektiv vurdering, er det alltid en fare for at noen vil bli feilidentifisert som et troll på grunn av deres adferd. Hvis du tror du blir beskyldt for trolling når du er oppriktig i din redigering, vurdér disse mulige løsningene.

  • «Don't do that then.» Dersom folk sier du er et troll fordi du gjør X, ikke gjør X.
  • Ta ting i beste mening. En optimistisk vinkling vil sørge for å holde deg ute av mange konflikter – du har ikke lyst til å være den første som handler i ond hensikt. Ofte har folk virkelig gode hensikter og ønsker å løse alle uenigheter i vennskapelige former.
  • Trekk deg tilbake. La saken bero i en uke, la sinnene få tid til å avkjøle seg, kom tilbake og prøv å diskutere saken igjen rolig og fornuftig.
  • Omformuler. Ofte blir en beskyldt for å være et troll fordi man formulerer sine synspunkter på en særlig fiendtlig måte. Vurder: oppfordrer du åpent til trolling på brukersiden din? Rakker du ned på folk eller bedriver personangrep? Anklager du de som er uenige med deg for å stå i ledtog? Dersom du sluttet med det ville folk trolig reagere mer positivt på deg.
  • Ta et nederlag. Noen ganger, uansett hvor rett du måtte mene du har, vil konsensus vende seg mot deg. Når dette skjer, la det passere. Kanskje vil noen andre en annen gang komme til å ta opp saken igjen, og diskusjonen kan begynne på nytt, og denne gangen få et annet utfall.

Dersom, uansett hvor mye du forsøker å være rimelig, du stadig beskyldes for trolling, kan du være fristet til å opprette en ny brukerkonto og «begynne på ny». Vær så snill og se Wikipedia:Sokkedukker (Wikipedia:Sock puppet) angående dette og merk deg at dette frarådes sterkt. Det er bedre å gjenoppbygge tilliten i ditt eksisterende navn enn å framstå som en som rømmer fra et dårlig omdømme. Det er mer trolig at du kan bygge opp en kvote av toleranse dersom du handler på en konsekvent måte som folk kan forstå og forutse – og det å bevare den samme kontoen er en del av det.

Se også[rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger kilde]