Wikipedia:Avstemninger

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Denne siden er et utkast til en offisiell retningslinje på Wikipedia. Det er fritt fram for redigering av siden, men det anbefales at endringer beskrives på diskusjonssiden, og at omfattende endringer diskuteres der før de gjøres slik at andre lettere kan følge prosessen.

Avstemninger brukes på Wikipedia til å avgjøre prinsipielle eller (potensielt) omstridte spørsmål, som f.eks. innføring eller endring av retningslinjer, og valg av administratorer. Avstemninger kan også brukes i andre saker, men det anbefales at bruken ikke overdrives og at det meste avgjøres gjennom debatt og konsensus på diskusjonssidene.

Avgrensninger[rediger kilde]

Disse avstemningsreglene er i utgangspunktet ment for å brukes under prinsipielle avstemninger. Under situasjonsbetingede avstemninger kan man bruke regler som avviker fra disse. En definisjon av de forskjellige typene er som følger.

En situasjonsbetinget avstemning er en avstemning som
 • berører et meget begrenset område, f.eks. én artikkel eller én kategori
 • ikke kan få et resultat som går på tvers av gjeldende retningslinjer, men bare gjelder et valg innenfor retningslinjene.
 • ikke får umiddelbare konsekvenser for artikler/kategorier utenom den/de som diskuteres.
En prinsipiell avstemning er en avstemning som
 • berører mer enn et meget begrenset område
 • kan/vil medføre endring av gjeldende retningslinjer
 • får/kan få umiddelbare konsekvenser også for andre artikler/kategorier enn de som utløste diskusjonen.

Regler for alle avstemninger og minstekrav til stemmerett[rediger kilde]

Disse reglene gjelder for alle avstemninger, uansett om det er henvist til disse reglene eller ikke. Forøvrig gjelder de reglene som er oppgitt for hver avstemning.

 • Kun registrerte brukere har stemmerett. Brukeren skal være innlogget og signere med eget brukernavn i avstemningen.
 • Hver bruker har kun 1 stemme i hvert spørsmål. Hvis avstemningen er oppdelt i ulike bolker av For For og Imot Imot, kan brukeren bare stemme i 1 av bolkene. Man skal ikke bruke sokkedukker (dvs. logge inn som flere brukere) for å avgi flere stemmer i samme avstemning. Kontoer som har botflagg (enten lokalt eller globalt) eller påviselig benyttes til botkjøringer har ikke stemmerett.
 • En avstemning skal kunngjøres tydelig på prosjektsiden eller diskusjonssiden der den aktuelle saken er oppe til debatt, men selve avstemningen kan foregå på en annen side. Svarfristen skal ikke være urimelig kort. I prinsipielle spørsmål bør avstemningen kunngjøres på Tinget.

Regler for avstemninger hvor det er henvist til disse reglene[rediger kilde]

Disse reglene gjelder for avstemninger hvor det er henvist til disse reglene, eller generelt til Wikipedia:Avstemninger:

 • For å ha stemmerett skal brukerkonto være opprettet og aktiv på dette prosjektet før avstemningen kunngjøres. (For SUL-kontoer så betyr dette at det neste punktet er avgjørende).
 • For å ha stemmerett skal brukeren (under det brukernavnet som brukes under avstemningen) ha gjort minst 1 redigering på dette prosjektet før avstemningen kunngjøres. Brukeren kan ikke være en bot.
 • Vedtak gjøres med alminnelig flertall, dvs. med over halvparten av stemmene. Hvis det er mer enn to alternativer, vedtas alternativet med flest stemmer og samtidig har over halvparten av alle stemmene. Dersom ingen av alternativene når opp til vinnerposisjon, skal det gjennomføres omvalg hvor alle alternativ som ikke fikk noen stemmer samt det alternativet med minst stemmer strykes. Nøytrale stemmer teller ikke med i stemmeantallet.
 • Avstemningen bør være tidsavgrenset, men skal ikke være urimelig kort. Svarfristen bør angis når avstemningen kunngjøres, f.eks. som varighet etter kunngjøring, eller som dato og klokkeslett med angivelse av tidssone. Hvis svarfristen ikke angis når avstemningen kunngjøres, bør den angis i rimelig tid før vedtak iverksettes. Medmindre annet blir bestemt avsluttes avstemningen etter en uke.
 • Dersom en avstemning gjelder en endring av noe eksisterende, bør ett av valgene alltid være ingen endring fra det nåværende.

Regler for avstemninger hvor det ikke er oppgitt noen regler[rediger kilde]

Hvis ingen regler er oppgitt, gjelder likevel det som er nevnt under «Regler for alle avstemninger» ovenfor.

Under nominasjoner til administrator og byråkrater, gjelder egne regler for hvem som er stemmeberettigede. Se WP:A for mer informasjon om dette.

Se også[rediger kilde]