Walter Christaller

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk

Walter Christaller (født 21. april 1893 i Berneck ved Calw i Tyskland, død 9. mars 1969 i Königstein im Taunus) var en tysk geograf som i 1933 presenterte sentralstedsteorien.

Sentralstedsteorien er en teori som søker å forklare byer og steders relative størrelse og plassering i forhold til hverandre som en funksjon av menneskers handlemønster. Christaller forutsetter at både selgere og forbrukere ønsker størst mulig økonomisk utbytte. Begrepene rekkevidde ( range ) og terskelverdi ( threshold ) er to sentrale begreper i denne teorien. For at en bedrift skal kunne gå med overskudd er butikkeieren avhengig av at rekkevidden ligger utenfor terskelverdien. Etableringer kan bli klassifisert etter rekkevidde og terskelverdi. Etableringer av funksjoner med lav orden, med kort rekkevidde og lav terskelverdi, møter de daglige behovene som forbrukere ikke er villig til å reise så langt for. Etableringer av funksjoner med høyere orden er forbrukere villig til å reise lengre for å skaffe. På denne måten oppstår det et hiearki av sentralsteder.