Vina (instrument)

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Vina (tamil வீணை vīṇai) er et sør-indisk klimpreinstrument med fire spillestrenger av messing og tre resonansstrenger. Gripebrettet har 24 metalltverrbånd som er festet til selve gripebrettet med voks. Vinaen har vanligvis to resonanskasser — hovederesonanskassen er av tre med halvkuleform, og en resonans-kalebass finnes ved overgangen mellom halsen og hodet på vinaen. Vinaen blir holdt vannrett på fanget til den som spiller. Dette instrumentet blir særlig brukt i karnatisk musikk.

Navnet vina[edit | edit source]

Vina var tidligere et begrep som dekket alle karnatiske strengeinstrumenter, og blir fremdeles brukt om andre instrument enn vinaen som er omtalt her. For eksempel kjenner vi til dhanurvina, et rundaktig strykeinstrument fra tidligere tider, rudravina, et plukkeinstrument med to resonnanskasser laget av graskar som fremdeles er i bruk, og det nyskapte instrument som hamsavina med 22 strenger (5 hovedstrenger, 13 tilleggstrenger og 4 resonnansestrenger) eller den gitaraktige mohanvinaen.

Gudinna Sarasvati med vina.
Foto: Christina Kundu

For å skille vinaen fra andre vinatyper blir denne derfor stundom kalt «sarasvativina». Instrumentet er nemlig et symbol for, og svært nært forbundet med Sarasvati, som er hindugudinne for blant annet musikk.

Annet[edit | edit source]

Heltinnen i en av bøkene til Salman Rushdie, The Ground Beneath her Feet, tar artistnavnet «Vina Apsara».

Velkjente vinaspillere[edit | edit source]

  • Emani Sankara Shastri
  • S. Balachander
  • Doraiswamy Iyengar
  • Chittibabu
  • R. Vishweshwaran
  • E. Gayathri