Ventetidsgarantien

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk

Ventetidsgarantien er en norsk ventetidsgaranti for barn og unge som har psykiske lidelser og/eller rusproblemer.

Ifølge ventetidsgarantien skal ingen i denne gruppen vente i mer enn ti virkedager innen det har blitt avklart om de har rett til nødvendig helsehjelp.

Ifølge ventetidsgarantien skal behandlingen begynne innen 65 virkedager.

Dersom garantien om behandling blir brutt, kan en som pasient rette en klage til den institusjonen som behandler. Dersom ikke klagen blir fulgt opp, kan en rette en klage til NAV Pasientformidling. Den institusjonen som har brutt garantien får da kort tid til å gi en behandling. Dersom den ikke greier det, må institusjonen betale for likeverdig behandling i Norge eller i utlandet.

I snitt må barn og unge vente i 76 dager på behandling eller utredning innen psykisk helsevern. Tallet er hentet fra første tertial i 2008. Tilsvarende tall for samme periode i 2007 var 76 dager.

Det er store ulikheter mellom de forskjellige helseforetakene. Helse Vest har lengst ventetid, hvor barn og unge må vente i 97 dager. Helse Sør-Øst har kortest ventetid, hvor barn og unge må vente 64 dager i snitt.