Vassbotndalen naturreservat

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Vassbotndalen
VerneformNaturreservat
VernetemaLøvskog
Areal1,459
KommuneAlta
Opprettet25. oktober 1991
Vassbotndalen naturreservat ligger i Finnmark
Vassbotndalen naturreservat
Vassbotndalen
Vassbotndalen naturreservat (Finnmark)
69°59′47″N 22°52′47″ØKoordinater: 69°59′47″N 22°52′47″Ø

Vassbotndalen naturreservat er et naturreservat i Alta kommune. Reservatet dekker et område på 1,459 km² nederst i Vassbotndalen sør for Storvatnet i Talvik. Formålet med naturreservatet er å bevare et rikt løvskogområde, med en stor, frodig og lite påvirket gråorskog.

Bestemmelser for reservatet[rediger | rediger kilde]

 • Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre eller forstyrre naturmiljøet, som f.eks oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, hensetting av transportable byggverk, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, oppdyrking, drenering og annen form for tørrlegging, utføring av kloakk og andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Opplistingen er ikke uttømmende.
 • All vegetasjon i vann og på land, herunder døde busker og trær, er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse. Nye plantearter må ikke innføres.
 • Motorferdsel på barmark er forbudt. (For motorferdsel på vinterføre gjelder lov om motorferdsel i utmark og vassdrag med tilhørende forskrifter.)[1]

Bestemmelsene er ikke til hinder for[rediger | rediger kilde]

 • Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i sikrings-, ambulanse-, politi-, brannvern-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
 • Sanking av bær og matsopp.
 • Bruk av tørt virke til brensel på stedet.
 • Skjæring av sennegras.
 • Tradisjonell beiting. Forvaltningsmyndigheten kan fastsette regler for beiting i reservatet når dette er nødvendig for å unngå vesentlige skader eller endringer i vegetasjonen.
 • Bruk og nødvendig vedlikehold av eksisterende, lovlig oppsatte hytter, veger og andre anlegg.
 • Bruk av motorkjøretøy på strandgrunnen ved kryssing av Vassbotnelva i utløpet til Storvatnet i forbindelse med tillatt jordbruksdrift på vestsida av elva.

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til[rediger | rediger kilde]

 • Hogst av bjørk.
 • Utbedring av eksisterende lovlig oppsatte hytter og oppføring av tilbygg og uthus i tilknytning til disse.
 • Motorferdsel utover det som følger av punkt 3 og 7.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]