Våpensamler

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Våpensamling med tyske skytevåpen

Våpensamler er en person som samler på våpen, eksempelvis skytevåpen, men også andre typer våpen.

Våpensamlere globalt[rediger | rediger kilde]

Da de fleste land enten har forbud mot privat våpeneierskap eller har fritt våpeneierskap, eksisterer ikke det juridiske begrepet «våpensamler» i disse landene på samme måte som for eksempel i Norge. I USA har man en grunnlovsfestet rett til å eie og bære skytevåpen, og der er ikke begrensninger på hvor mange våpen man kan ha, derfor er det ikke skille mellom en våpensamler og en våpeneier. I Storbritannia er det meste av skytevåpen forbudt å eie, og dermed også våpensamlinger. Det er tillatt å eie eldre typer våpen uten restriksjoner på antall, så derfor er det ikke juridisk skille mellom samler og eier av disse våpnene.

Våpensamling i Norge[rediger | rediger kilde]

I Norge er det begrensninger på hvor mange skytevåpen man kan eie, så ønsker man å ha flere våpen enn man har bruk for til jakt eller skytesport, må man ha en samletillatelse, og der kommer også betegnelsen våpensamler inn. Det er altså den norske lov som regulerer, og har skapt, det juridiske begrepet våpensamler.

Kategorier[rediger | rediger kilde]

  • Samlere av ikke-registreringspliktige skytevåpen (svartkruttvåpen produsert før 1890)
  • Samlere av registrerte skarpe skytevåpen (må godkjennes spesielt av politiet)
  • Samlere av plomberte (deaktiverte) skytevåpen (fritt omsatt)
  • Samlere av blankvåpen (fritt omsatt unntatt stiletter, batangakniver og springkniver)

Norsk lov[rediger | rediger kilde]

For å bli samler av registrerte skarpe skytevåpen må man etter år 2000 være medlem i Norsk Våpenhistorisk Selskap (NVS) og ha tillatelse av politiet. Samlingen må være begrenset innenfor ett spesifikt historisk, geografisk eller tidsbegrenset område, eller en kombinasjon av disse.

Våpensamling styres av våpenloven og våpenforskriften § 16:

SitatEtter søknad med spesifikasjon av våpen og våpentyper samlerområdet omfatter, kan politimesteren gi tillatelse til å bli godkjent samler av skytevåpen og ammunisjon. Dersom samlerområdet omfatter skytevåpen som er forbudt etter § 5, § 6 eller § 7, skal søknaden avgjøres av Politidirektoratet. Godkjent samler kan av politimesteren gis tillatelse til å erverve og inneha skytevåpen til samling innenfor et definert og våpenhistorisk begrunnet samlerområde. Søker skal tilfredsstille kravene til edruelighet, pålitelighet, skikkethet og alder som nevnt i § 10. I tillegg kan søker pålegges å demonstrere tilfredsstillende kyndighet i å håndtere våpen. Tillatelse til erverv og innehavelse av skytevåpen til privat samling kan kun gis til medlem av godkjent våpensamlerorganisasjon, jf. § 24. Sitat
– Lovdata - Våpenforskriften § 16[1]

Referanser[rediger | rediger kilde]