Universell jurisdiksjon

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Universell jurisdiksjon er et folkerettslig prinsipp om at det finnes forbrytelser av en slik alvorlig karakter at alle verdens stater har et ansvar utover deres territorialhøyhet og personalhøyhet. Dette gir statene jurisdiksjon til å straffe en utlending for gjerninger begått i utlandet.[1]

Det er enighet om at universell jurisdiksjon omfatter folkemord, forbrytelser mot menneskeheten, krigsforbrytelser og tortur. Mange inkluderer også piratvirksomhet (sjørøveri), slaveri, terrorisme og forbrytelser mot freden (aggresjon).[2] Folkeretten stiller krav om universell jurisdiksjon når det gjelder sjørøveri, krigsforbrytelser, flykapring, forbrytelser mot sivil luftfart og handlinger omfattet av den europeiske terroristkonvensjon. Betegnelsen «internasjonal forbrytelse etter folkeretten» sikter til tilfeller der det gjennom folkerettslige traktater er etablert universell jurisdiksjon.[3][4][5]

Israelske agenters pågripelse av Adolf Eichmann i Argentina og rettssaken i Jerusalem berørte spørsmål om universell jurisdiksjon.[6] Rettsoppgjøret, i regi av FN, etter folkemordet i Rwanda reiste spørsmålet om universell jurisdiksjon.[7]

Referanser[rediger | rediger kilde]