Tunneldal

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk

Tunneldal er en kvartærgeologisk betegnelse, som beskriver en glasifluvial landskapsdannelse. Tunneldalen dannes av smeltevannselver innunder isbreen, der de graver ut elveleier i løsmassene. Disse dalene varierer i størrelse og tydelighet etter trykket fra isen og mengden smeltevann som presses gjennom. Tunneldaler er ikke uvanlige i slettelandskapene i Sør-Sverige, Danmark og Nord-Tyskland.

Tunneldaler må ikke forveksles med urstrømdaler, som var store smelteelver av brevann som rant sørover og vestover bort fra innlandsisen, men som ikke rant under isen slik tunneldalenes elver gjorde.