Trakassering

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Trakassering er handlinger, unnlatelser eller ytringer som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende.[1] For å regnes som trakassering må det oppleves som urimelig og uønsket av den som utsettes for det. Trakassering kan være enten en isolert eller gjentatt hendelse, men ordet brukes som et synonym til mobbing[2] siden de fleste norske lover som skal gi personer vern mot slike handlinger bruker ordet trakassering, ikke mobbing.

Etymologi[rediger | rediger kilde]

Det norske ordet er hentet fra det franske tracas (verbalform: tracasser) som betyr «uorden, støy». Ordet kan også opptre i formen trakasseri.[3][4] Synonymer er mobbing og sjikane. Ordet sjikane kommer også fra fransk og forklares i Bokmåls- og Nynorskordboka som «vanærende krenkelse», «smålig, personlig forfølgelse» og «spott».[5]

Norge[rediger | rediger kilde]

I juridisk sammenheng i Norge er trakassering definert som «handlinger, unnlatelser eller ytringer som virker eller har til formål å virke krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende»[6] og er forbudt når det finner sted på grunnlag av «etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion eller livssyn».[7]

I henhold til Arbeidstilsynet er det trakassering «når en eller flere personer gjentatte ganger over tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer. Dette kan for eksempel være uønsket seksuell oppmerksomhet, plaging, utfrysing, fratakelse av arbeidsoppgaver, eller sårende fleiping og erting[8] I tillegg er det en ubalanse i styrkeforholdet, for eksempel mellom en ansatt og en arbeidsleder, når trakassering eller mobbing forekommer.

Arbeidsmiljøloven sier at «Arbeidstaker skal ikke utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden»[9]

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]