Trakassering

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Trakassering er handlinger, unnlatelser eller ytringer som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende.[1] For å regnes som trakassering må det oppleves som urimelig og uønsket av den som utsettes for det. Trakassering kan være enten en isolert eller gjentatt hendelse, men ordet brukes som et synonym til mobbing[2] siden de fleste norske lover som skal gi personer vern mot slike handlinger bruker ordet trakassering, ikke mobbing.

Ordet[rediger | rediger kilde]

Det norske ordet er hentet fra det franske tracas (verbalform: tracasser) som betyr «uorden, støy». Ordet kan også opptre i formen trakasseri.[3][4] Synonymer er mobbing og sjikane. Ordet sjikane kommer også fra fransk og forklares i Bokmåls- og Nynorskordboka som «vanærende krenkelse», «smålig, personlig forfølgelse» og «spott».[5]

Det er viktig å vurdere skillet mellom ordene trakkassering og konflikt.[rediger | rediger kilde]

Ved å vurdere ordet trakassering I betydning av: Uønsket uoppfordret ensidig negativ handling(er), som en konflikt, har man tatt stilling til at det er en konflikt.

Den aktive underforståtte handlingen implisitt i omforming fra mobbing/trakassering til konflikt, er en påstand og en dom mot den uskyldige, som blir påført uønsket uoppfordret ensidig negativ handling(er). Dette blir gjort uten å forkynne anklager. Den anklagede har da heller ikke anledning til å forsvare seg, og blir dømt skyldig uten å engang få vite at det har vært en rettssak.

Handling:

Elevene slår hverandre.

TRAKASSERING

og

KONFLIKT

er

100 %

forskjellige

i spørsmål om

USKYLD

Handling:

Den ene eleven er utsatt for uønsket uoppfordret ensidig handling(er).

= Begge handler, begge er subjekter = Den ene eleven handler og er subjekt. Den andre

eleven er

objekt.

= Begge har skyld = Én har skyld Én er uskyldig
=
Konflikt
=
Trakassering

(Mobbing defineres av Arbeidstilsynet som «trakassering over tid»).

https://no.quora.com/Hva-er-forskjellen-på-konflikt-og-trakassering?share=1

https://no.quora.com/Hvordan-kan-man-forklare-med-eksempler-hva-uønskede-uoppfordrede-enveis-handlinger-innebærer

https://no.quora.com/Hvorfor-er-det-viktig-å-skille-klart-mellom-trakassering-og-konflikt

Norge[rediger | rediger kilde]

I juridisk sammenheng i Norge er trakassering definert som «handlinger, unnlatelser eller ytringer som virker eller har til formål å virke krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende»[6] og er forbudt når det finner sted på grunnlag av «etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion eller livssyn».[7]

I henhold til Arbeidstilsynet er det trakassering «når en eller flere personer gjentatte ganger over tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer. Dette kan for eksempel være uønsket seksuell oppmerksomhet, plaging, utfrysing, fratakelse av arbeidsoppgaver, eller sårende fleiping og erting[8] I tillegg er det en ubalanse i styrkeforholdet, for eksempel mellom en ansatt og en arbeidsleder, når trakassering eller mobbing forekommer.

Arbeidsmiljøloven sier at «Arbeidstaker skal ikke utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden»[9]

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]