Hopp til innhold

Tolking

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Simultantolker med hodetelefoner i arbeid under Nürnberg-prosessen, de alliertes rettssaker mot tyske, nazistiske krigsforbrytere etter andre verdenskrig i Europa. Tolkene oversetter mellom språkene muntlig og simultant, det vil si mens forhør og samtaler pågår.

Tolking er å oversette fra ett språk til et annet, enten det gjelder et talespråk eller et tegnspråk (tegnspråktolking).

Å tolke betyr å oversette muntlig og formidle mellom forskjellige språk. Det kan også bety å oppfatte, forstå eller forklare meningen og betydningen av noe. Ordene «tolking» (om handlingen eller aktiviteten) og «tolkning» (om resultatet eller produktet) kan derfor brukes om enhver muntlig eller skriftlig framstilling som tolker noe, altså om en oversettelse eller fortolkning, tydning eller utlegning.[1]

Konsekutiv og simultan tolking[rediger | rediger kilde]

Tolking kan foregå på flere måter, og de mest vanlige metodene er konsekutivtolking og simultantolking. Å tolke konsekutivt vil si at innholdet blir overført i kortere bolker, hvor tolken overfører innholdet mellom bolkene. Å tolke simultant vil si å tolke mens taleren snakker eller tegneren tegner. Dette er en metode som ofte blir brukt på konferanser, og forutsetter dertil egnet audioutstyr.

Tolkefaget[rediger | rediger kilde]

En tegnspråktolk (til høyre) på en jazzkonsert i New Orleans i 1994.

For å bli tolk i tegnspråk må man gå tre år på høyskole. Det finnes flere muligheter for å utdanne seg innen tolkefaget i Norge, blant annet ved Høgskolen i Oslo, Universitetet i Bergen og hos NTNU. I Norge finnes det en ordning med statsautorisjon for tolker. Ved å gjennomgå en prøve som arrangeres ved Universitetet i Oslo kan man oppnå denne tittelen. Minstekravet for å jobbe som tolk i for eksempel Utlendingsdirektoratet (UDI) er den såkalte ToSpot-testen.

Det stilles en rekke krav til en profesjonell tolk. Disse er blant annet objektivitet, taushetsplikt og nøyaktighet. Det er forventet at en tolk ikke legger til eller trekker fra noe av det originale budskapet, og at tolken alltid informerer om sin rolle i forkant av en tolkesituasjon.

For å bli tolk i tegnspråk må man gå tre år på høyskole.

Måte å framføre et musikkverk på[rediger | rediger kilde]

Tolking, eller fortolkning, brukes også i forbindelse med utøvelsen av sang og musikk. Ordene betegner da en utøvers framføringsmåte av et bestemt stykke musikk, det vil si hans eller hennes bruk av notebladet og kunnskaper om komponist og musikk som utgangspunkt for en personlig framføring. En person som framfører og formidler verk av en bestemt komponist på sin egen måte, kan derfor omtales som en tolker av denne musikken eller komponisten.

Se også[rediger | rediger kilde]

  • Tolk, en person som oversetter muntlig og formidler kontakt mellom personer som snakker forskjellige språk
  • Tegnspråk, «døvespråk»
  • Oversettelse, oversetting mellom ulike språk
  • Gjendiktning, oversettelse i dikterisk form
  • Fortolkning, en forklaring eller utlegning, meningen en person finner i en tekst, et kunstverk, en handling, et utsagn og så videre, eller en bestemt måte å framføre musikk på

Referanser[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]