Hopp til innhold

Samtale

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Samtale er en kommunikasjon med ord, hvor to eller flere personer snakker sammen. Samtaler er viktig for at mennesker skal forstå hverandre, og at vi skal få beskrive hva vi tenker og føler.

Ulike typer samtaler[rediger | rediger kilde]

  • Dialog – hvor hver av partene i tillegg til å formidle eget budskap, synspunkter, tanker og følelser, lytter til motparten. Dialogen er karakterisert ved at man i utgangspunktet har en prinsipiell vilje til å la seg påvirke av hva motparten sier og la seg forandre av det motparten sier.
  • Debatt – en form for verbal brytekamp eller slåsskamp hvor målet er å vinne tilhørernes tilslutning til egen overbevisning.
  • Diskusjon – en samtale hvor målet i alle fall til dels er å få fram sitt eget syn på en sak best mulig og vinne motstanderens tilslutning til eller underkastelse under denne
  • Krangel – en følelsesladet diskusjon som involverer følelser av motvilje mot motparten og motpartens synspunkter. Sammenlignet med diskusjonen dominerer de emosjonelle elementene i en krangel.
  • Småprat – hvor samtaleemnet ikke nødvendigvis er viktig, men hvor fellesskapet, relasjonen, samværet og kontakten eller kontaktsøkningen mellom de samtalende partene er selve funksjonen og hensikten med samtalen. Typiske tema er i norsk sammenheng været eller når bussen kommer.
  • Fortrolig samtale – for eksempel mellom nære venner, eller mellom en psykiater/terapeut/lege og en klient eller mellom prest/sjelesørger og den sjelesorgsøkende.
  • Minglesamtale er «samtaler mellom mennesker som ikke kjenner hverandre spesielt godt, og emnene man snakker om påvirkes av dette».[1]

Samtalekunst i antikken og i den etterefølgende europeiske tradisjon[rediger | rediger kilde]

I den vestlige verdens akademiske tradisjon, med røtter antikkens Hellas, har samtalekunst blitt regnet som en av de sju frie kunster, ved siden av blant annet retorikk. Mens retorikk dreiere seg om talekunst og veltalenhet, handler samtalekunsten – dialektikken om å føre dialoger. Dialogen har en annen funksjon og hensikt en den retoriske talen, og retorikk og dialektikk (samtalekunst) er således to forskjellige ting.

Referanser[rediger | rediger kilde]