Tic

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Tic, flertall tics, er en betegnelse for plutselig, ufrivillig, kortvarig sammentrekning av muskler i ansikt eller hals. Disse kalles motoriske tics. Tics kan også ytre seg som lyder i form av kremting, hosting, banning eller gjentagelse av bestemte ord, og disse kalles vokale tics.

Motoriske tics kan ytre seg som grimaser, kniping i øynene eller små rykninger. Lignende muskelrykninger kan sees ved ansiktsnevralgi. Tics forekommer også som symptom ved Tourettes syndrom.

Tilstanden starter i barndommen og er ofte forbundet med tvangslidelser, hyperkinetiske forstyrrelser (ADHD) og andre psykiatriske tilstander. Under stress, utmattelse eller opphisselse øker forekomsten av tics. Årsaken til tics er forstyrrelse i hjernefunksjonen. Hemmende nervebaner i hjernen fungerer ikke slik som de skal og dermed blir enkelte grupper av nerveceller overaktive. Tilstanden er ufarlig. Tics-lidelser vil ikke kunne kureres ved behandling.